ALPHA wirestrop

ALPHA wirestrop med excentrisk smedet hoved, for løft og transport.
Hovedet skal skrues stramt til.
1) Efter at have skruet det smedede hoved helt ind i ankeret, må det kun drejes én fuld runde tilbage for at matche løfte-/trækretningen.
2) Ingen reduktion i den tilladte belastningskapacitet, når du bruger 10 mm plastik holdeplader, selvom hovedet ikke kan skrues helt ind til.

Hver wirestrop i Schroeder transportankersystemet indeholder et mærke, der viser producenten, gevind og belastningsgruppe, hvilket sikrer korrekt identifikation.

Mærkaterne til identifikation af
- løftemetode (wirestrop) og
- transportanker
såvel som holdepladerne har den samme farve for hver gevindstørrelse.

Kravene i ”Sikkerhedsregler for løft af transportankre og -systemer til præfabrikerede betonelementer” samt instruktionerne for installation og brug skal overholdes.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF.

  • Mærkning: I henhold til standard, Producent ID, gevind og lastgruppe
  • Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205
  • Sikkerhedsfaktor: 4:1

Ved klik på "Vis tabel", vil du se tabellen med alle tekniske detaljer om produktet.