Belastningstest med water weights | © CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Load test med Water Weights vandsække


Belastningstets af emner med en meget stor lastvægt, udføres ofte med Water Weights.

Water Weights er specialdesignede beholdere, som fyldes med vand for at opnå den ønskede belastningsvægt. Eftersom vand er tilgængelig alle steder, behøver du kun at transportere og opbevare det lette fleksible materiale, som vandsækkene er fremstillet af. Vores Water Weights vejer typisk mindre end 2% af den samlede belastningsvægt, de resterende 98% udgøres af vand.

Metoden gør det muligt at teste alt fra flydæk, løfteåg, kraner og andet løfteudstyr, til broer til redningsbåde. Teknologien er simpel, sikker og justerbar, så den kan anvendes mange steder. Indendørs, udendørs, onshore, offshore, på din egen lokation eller på den anden side af kloden.

Vandsækkene bruges ofte til belastningstests og certificeringer af løfteudstyr i offshore og maritime miljøer. 

Vi råder om vandsække i størrelserne 1-2-5-10-12-20 og 35 ton

Vi har hermed en løsning for alle belastningsudfordringer!

WaterWeights i frøperspektiv
WaterWeights i brug om natten
WaterWeights tømmes

Om Water Weights Scandinavia AS


Water Weights Scandinavia AS er et norsk firma, som har specialiseret sig i load tests med store vandsække. Firmaet har siden 1981 udbygget og fornyet deres udstyrspark og ekspertise, og de opererer i henhold til ISO 9001:2015 OHSAS 18001.2007. Deres Water Weights er fysisk testet til 2xWLL før ibrugtagning, og certificeret til HMS-standard, med sikkerhedsfaktor 6:1.


mail-kontakt  Har du udstyr som skal load testes?

Så send informationerne på emnet til vores specialister og få et uforpligtende tilbud.

[hubspot]

1.200 ton testbænk

I testbænken udfører vi præcise tests med videodokumentation - træktests op til 1.200 ton og brudtests op til 900 ton

50 ton testtårn

Vi udfører belastningstests på alle former for løfteudstyr i vores lodrette testtårn - op til 50 ton

Special belastningstest

Sammen med eksterne mobilkranfirmaer kan vi udføre belastningstests på op til 300 ton