Værd at vide om tekstile slings | © CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Anvendelse af tekstile slings


Brug i ugunstige omgivelser eller farlige applikationer
Resistensen overfor kemikalier varierer mellem det materiele, hvorfra rundsling og båndstropper fremstilles.

Virkningerne af forskellige kemikalier på syntetiske fibre, er opsummeret nedenfor:
a) polyester (PES) er resistent over for de fleste mineralsyrer, men er beskadiget af alkalier
b) polyamid (PA) er næsten immune mod virkningen af alkalier; imidlertid er de angrebet af mineralsyrer
c) polypropylen (PP) er kun lidt påvirket af syrer eller alkalier og er egnet til applikationer, hvor der kræves den højeste kemikaliebestandighed, bortset fra opløsningsmidler
d) Dyneema® er meget resistent mod syrer og alkalier

ADVARSEL
Uskadelige syreopløsninger eller baser kan gennem afdampning blive så koncentrerede, at de kan volde skade. Forurenede stropper/sling bør tages ud af drift omgående, spules med koldt vand, lufttørres og overlades til en sagkyndig person til kontrol. I tvivlstilfælde skal du altid kontakte din leverandør for at få yderligere oplysninger.

Stropper/sling med klasse 8/10/12 komponenter, samt stropper/sling med klasse 8/10/12 ovalringe, må ikke anvendes i syreholdige omgivelser. Kontakt med syrer eller baser giver brintsprødhed i materialer af klasse 8/10/12. Ved mulig eksponering over for kemikalier, bør CERTEX Danmark A/S spørges til råds.

Temperaturpåvirkning
Rundsling og båndstropper er egnede til anvendelse og lagring i følgende temperaturområder:
a) Polyester og polyamid -40°C op til +100°C
b) Polypropylen -40°C op til +80°C
c) Dyneema® -50°C op til +70°C

Ved lave temperaturer og fugtighed dannes der is. Derved kan der opstå brud og afskrabninger, som fører til indre skader i slinget/båndet. Desuden mindsker isen slingets bøjelighed og gør det, i ekstreme tilfælde, uanvendeligt.
De angivne temperaturforskelle ændres i kemiske omgivelser, hvorfor det anbefales at spørges CERTEX Danmark A/S til råds.

Ved tørring af stropperne er begrænset opvarmning af omgivelserne, inden for disse grænser, acceptabel.
Dyneema® optager (absorberer) ikke vand, i modsætning til andre råmaterialer som polyester og polyamid.

Påvirkning af ultraviolet stråling
De syntetiske fibre, som rundslinget er lavet af, er følsomme over for ultraviolet stråling og kan nedbrydes af disse. Rundslinget bør ikke opbevares i direkte sollys eller kilder til ultraviolet stråling.

Før første brug

Før du bruger rundslinget/båndstroppen første gang, skal følgende kontrolleres:
a) at varen svarer til ordren
b) at der forefindes certifikat
c) at identifikation og WLL markeret på rundslinget/båndstroppen svarer til oplysningerne på certifikatet
d) at varen er registreret
e) at stroppen er egnet til det tilsigtede løft.
 

Sikker lasthåndtering

Forberedelser
Når man vælger og specificerer rundsling/båndstropper lavet af syntetiske fibre, bør man tage hensyn til den krævede maksimale belastning (WLL) under hensyntagen til anvendelsesmåden og typen af ​​last der skal håndteres. Lastens størrelse, form og vægt sammen med den tilsigtede anvendelse, arbejdsmiljø og lasttype påvirker altsammen det korrekte valg.

Det/den valgte rundsling/båndstrop skal have tilstrækkelig styrke og længde til den påtænkte anvendelse. Hvis der bruges mere end en/et rundsling/båndstrop til at løfte en last, skal disse være identiske. Sling- eller båndmaterialet bør ikke påvirkes negativt af miljø eller last.

Yderligere beslag og løfteanordninger skal også overvejes. De skal være kompatible med rundslinget/båndstroppen. Båndstrop-endens udformning bør også overvejes, det vil sige, om endebeslag eller bløde øjer er egnede.

Når der bruges en båndstrop med blødt øje sammen med en krog/et beslag bør minimumslængden af øjet ikke være mindre end 3,5 gange den maksimale tykkelse af krogen/beslaget, og under alle omstændigheder bør den i øjet dannede vinkel ikke overstige 20°.

Når man forbinder en båndstrop med blødt øje med en løfteanordning, skal den del af løfteanordningen som stroppens øje hviler på være lige, medmindre båndets bredde er mindre end 75 mm. I dette tilfælde skal fastgørelsen til løfteanordningen have en krumningsradius på mindst 0,75 gange stroppens bærende bredde. Brede båndstropper kan påvirkes af krogens indvendige radius, dvs. overdreven krumning forhindrer ensartet belastning af båndet over hele dets bredde.

Rundsling og båndstropper må ikke overbelastes. Korrekt korrektionsfaktor skal anvendes (se tabel). Maksimal belastning (WLL) for visse anvendelsesmuligheder kan vises på labelen. For flerparts rundslingssling-/båndstropsling bør den maksimale vinkel til lodret ikke overskrides.

Rundsling/båndstropper bør beskyttes mod skarpe kanter, friktion og slid, både mod byrden og løfteanordningen. Når kantbeskyttelse mod skader fra skarpe kanter og/eller slid leveres som en del af rundslinget/båndstroppen skal disse placeres korrekt. Det kan være nødvendigt at supplere med yderligere beskyttelse.  
 

Koblingsmetoder, u-løft, snøret løft, symmetri

Koblingsmetode
Der bør kun anvendes velafprøvede koblingsmetoder: kobling, løft og sænkning skal planlægges, før løftet påbegyndes.

Rundsling/båndstropper skal placeres i de rigtige positioner og være korrekt forbundet med byrden. Rundsling/båndstropper skal kobles til byrden, så belastningen er ensartet over hele bredden. Rundsling/båndstropper må aldrig være snoede eller bundet sammen. Syninger må aldrig placeres over kroge eller andre løfteanordninger: Syningerne skal altid være på den stående del af stroppen.

Beskadigelse af labels skal forhindres ved at holde dem væk fra lasten, krogen og enhver snøre.

Lasten skal tilsluttes rundslinget/båndstroppen, så den ikke kan vælte eller falde af under løftet. Rundsling/båndstropper skal kobles, så krogens løftepunkt er direkte over tyngdepunktet og lasten er afbalanceret og stabil. Hvis lastens tyngdepunkt ikke er under krogens løftepunkt, kan rundsling/båndstropper bevæge sig i krogen.

U-løft
Når der bruges U-løft, skal lasten sikres, da denne type løft ikke har nogen gribeeffekt i modsætning til et snøret løft, og rundslinget/båndstroppen kan rulle gennem krogens løftepunkt. For rundsling/båndstropper der bruges parvis, anbefales en spreder, så rundslingets/båndstroppens parter hænger så lodret ned som muligt, og belastningen fordeles lige mellem parterne.

Snøret løft
Når et rundsling/en båndstrop bruges til snøret løft skal den kobles, så den naturlige vinkel (120°) dannes, og varmeudvikling gennem friktion undgås. Et rundsling/en båndstrop  bør aldrig tvinges på plads, og du skal heller ikke prøve at stramme snøren. For at sikre en last kan en "dobbelt snøring" anvendes. Det giver større sikkerhed og forhindrer, at lasten glider ud af løkken.

Symmetri ved belastning
For rundsling/båndstropper med flere parter er værdierne for den maksimale belastning (WLL) bestemt ud fra at belastningen på slinget er symmetrisk. Dette betyder, at når lasten løftes, er parterne symmetriske i det samme plan og i samme vinkel til lodret.

Når det drejer sig om treparts-sling, når parterne ligger i det samme plan, men ikke symmetrisk, opstår den største kraft i den part, for hvilket summen af ​​vinklerne i planet til de tilstødende parter er størst. Den samme virkning opstår for fireparts slings med undtagelse af, at lastens stivhed også skal tages i betragtning. Når lasten er stiv, kan det meste af vægten kun optages af tre eller endda to parter, mens de andre parter kun balancerer belastningen.  
 

Sikkerhed ved løft, afsætning af last og opbevaring

Sikkerhed ved løft
Personalets sikkerhed under løft skal garanteres. Personer i farezonen skal advares om, at løftet finder sted, og om nødvendigt evakueres fra farezonen.

Hænder og andre kropsdele skal holdes væk fra slinget for at undgå personskade, når slinget strammes.

Et prøveløft bør foretages. Slinget skal hejses op, indtil rundslinget/båndstroppen er strammet. Lasten løftes lidt for at sikre, at den er fastgjort og indtager den tilsigtede position. Dette er især vigtigt for U-løft eller andre løse koblingsmetoder, hvor friktion holder lasten.

Hvis lasten har tendens til at tilte, bør den sænkes og slingets anhugning ompositioneres. Prøveløftet gentages, indtil lastens stabilitet er sikret.

Under løftet bør du sikre dig, at lasten er under kontrol, dvs. forhindre drejning eller kollision med andre genstande.

Ryk eller stødbelastning bør undgås, da det øger kraften på slinget.

En last i selve slinget eller selve slinget bør ikke trækkes hen over jorden eller ujævne overflader.

Afsætning af lasten
Lasten skal sænkes på samme kontrollerede måde som ved løftet. Låsning af slinget ved afsætning af lasten bør undgås. Belastningen bør ikke ligge på slinget hvis dette fører til personskade; man bør ikke trække i slinget, når belastningen hviler på den.

Opbevaring af rundsling/båndstropper
Når løftet er afsluttet, skal rundslinget/båndstroppen lægges væk under korrekt opbevaring. Når rundsling/båndstropper ikke bruges, skal de opbevares i et rent, tørt og godt ventileret miljø og ved omgivelsestemperatur på et sted uden kontakt med varmekilder, kemikalier, dampe, ætsende overflader, direkte sollys og andre kilder til ultraviolet stråling.

Før placering på lager skal rundslinget/båndstroppen kontrolleres for skader, der kan være opstået under brug. Beskadigede rundsling/båndstropper må aldrig lægges tilbage til brug igen.

Når rundsling/båndstrop er kommet i kontakt med syrer og/eller alkalier, skylles med vand eller neutraliseres med et egnet middel før det anbringes på lager.

Afhængigt af båndstroppens/rundslingets materiale og kemikalier kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at anmode om yderligere råd fra CERTEX Danmark A/S om efterfølgende rengøring efter at slinget er blevet anvendt i et miljø med kemikalier.

Rundsling/båndstropper der er blevet våde under brug eller som et resultat af rengøringen, skal hænges til lufttørring.E-mail  Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

[hubspot]

Belastningstabel rundsling
Belastningstabel rundsling

Download plakat

Belastningstabel båndstropper
Belastningstabel båndstropper

Download plakat

Kassation båndstropper og rundsling
Kassationskriterier for løfteslings

Download plakater


Vores udvalg af rundsling


Farvekodning af polyester slings

Ønsker du mere viden omkring bløde løfteslings, kan du med fordel læse denne artikel, som giver svar på hvorfor et sling har en bestemt farve, og hvilke oplysninger du finder på dets label.

Kassationskriterier for tekstile sling

Hvornår skal et rundsling eller båndstrop kasseres?

Fordele ved klasse 10

Derfor kan det være en fordel at vælge kæder og komponenter i klasse 10.