CERTEX udfører løbende serviceeftersyn på

Hejse- og løfteudstyr, kraner samt faldsikring.
Vi udfører regelmæssigt inspektion af løfteudstyr ifølge Arbejdstilsynets (At) anvisninger, der siger, at løfteudstyr af sikkerhedsmæssige grunde bør kontrolleres før brug. Udstyret kontrolleres visuelt eller ved hjælp af ikke-destruktiv prøvning. 

Også faldsikring skal kontrolleres regelmæssigt. CERTEX foretager inspektion af personligt faldsikringsudstyr og -systemer i henhold til producentens anbefalinger.

• Erfaring
• Specialkompetencer
• CertMax+

For at opretholde sikkerheden på din arbejdsplads, skal du som arbejdsgiver og ejer af løfteudstyr og faldsikring overholde gældende normer, standarder og love. Vi hjælper dig med at opfylde kravene via løbende overvågning af dit løftegrej og faldsikringsudstyr. Normalt udfører vi kontrol på stedet, men du kan også vælge at sende dit udstyr til en af vores servicecentre.

Når du bestiller serviceeftersyn hos os er CertMax+ med i prisen. Denne webservice giver dig adgang til historik, dokumentation og skemalagte aktiviteter for hvert enkelt produkt.