Serviceeftersyn | © CERTEX Danmark A/S

Vi udfører løbende serviceeftersyn

CERTEX Danmark udfører løbende serviceeftersyn på hejse- og løfteudstyr samt kraner - både onshore og offshore. Vi udfører regelmæssigt inspektion af løfteudstyr ifølge Arbejdstilsynets (At) anvisninger, der siger, at løfteudstyr af sikkerhedsmæssige grunde bør kontrolleres før brug. Udstyret kontrolleres visuelt eller ved hjælp af ikke-destruktiv prøvning. 

Også faldsikring skal kontrolleres regelmæssigt. CERTEX foretager inspektion af personligt faldsikringsudstyr og -systemer i henhold til producentens anbefalinger.

Vores inspektionsarbejde involverer:

 • Belastningstests af redningsbåde/MOB både, kraner, løftebumme, åg & spil
 • Kalibrering af kraner og load celler
 • Støbninger af sockets
 • Periodisk vedligehold af løfteudstyr samt IACS certificeret udstyr
 • Brudtests/træktests til brud – op til 900 ton
 • Classificeringstests
 • NDT level 3 certificering


Overvågning af dit løftegrej og faldsikringsudstyr

  For at opretholde sikkerheden på din arbejdsplads, skal du som arbejdsgiver og ejer af løfteudstyr og faldsikring overholde gældende normer, standarder og love. Vi hjælper dig med at opfylde kravene via løbende overvågning af dit løftegrej og faldsikringsudstyr. Normalt udfører vi kontrol på stedet, men du kan også vælge at sende dit udstyr til en af vores servicecentre.

  Når du bestiller serviceeftersyn hos os er CertMax+ med i prisen. Denne webservice giver dig adgang til historik, dokumentation og skemalagte aktiviteter for hvert enkelt produkt. 

  Dine fordele:

  • Erfaring
  • Specialkompetencer
  • Høj sikkerhed
  • CertMax+
    

  CERTEX Danmarks certificeringer

  • ISO 9001 = Kvalitet
  • ISO 14001 = Miljø
  • ISO 45001 = Arbejdsmiljø
  • AT 1109 = Servicelifte i vindmøller (elevatorer)
  • GWO basic safety training

  Læs mere om vores certificeringer
   


  Certifikater online med CertMax+

  Efter service og inspektion hos CERTEX lægges alle produktoplysninger i CertMax+, så du nemt kan holde styr på status for dit løfteudstyr, både i dag og i morgen!

  Vores mobile serviceteam

  Vores serviceteam udfører de lovpligtige kontrol- og vedligeholdelseseftersyn på dit løfte- og håndteringsudstyr