Installation af stålwire | © CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Sådan tager du din nye stålwire i brug


Installer din nye stålwire korrekt for sikker brug og for ikke at beskadige dit produkt. Her finder du tip til, hvordan du afvikler stålwiren fra emballagen, råd om tilslutning og indkøring, og hvordan du klipper stålwire, hvis det er nødvendigt.

Det er vigtigt med korrekt håndtering af din stålwire, så du ikke beskadiger den ved udpakning og installation. Læs og se her vores råd og vejledning til, hvordan du afruller wiren fra den emballage du har modtaget den i, hvordan du afkorter eller klipper din stålwire, indkøring af stålwiren samt kobling mellem to stålwire.

Før du begynder at pakke din wire ud, skal du have en procedure for montering af wiren, som skal udføres i overensstemmelse med en detaljeret plan udstedt af brugeren af stålwiren.

CERTEXNår du skal frigøre wire-enden fra forsyningstromlen efter at have fjernet emballagen, skal dette gøres på en kontrolleret måde. Ved frigørelse af bindinger eller fastgørelse af wirens ende vil wiren gerne rette sig ud, og medmindre dette kontrolleres, kan det medføre alvorlig personskade.

Wire leveret på en spole

Wirespolen skal placeres på jorden og afrulles lige ud, sikr at den ikke bliver snavset af støv, grus, fugt eller andet skadeligt materiale.

Wiren må aldrig trækkes op over en stationær spole, da dette vil påføre snoning af wiren som kan danne kinks. Hvis spolen er for stor til at håndtere fysisk, bør den placeres på en drejeskive, der gør det muligt at afrulle wiren ved at trække i enden af wiren og trække væk fra spolen.

Korrekte metoder til at rulle wire af en spole er vist i videoen herover.

 

Wire leveret på en tromle

En aksel i tilstrækkelig stærk kvalitet skal føres gennem hullet i tromlen og denne placeres i et passende stativ som tillader tromlen at dreje rundt og med mulighed for at holde igen på tromlen for at undgå overløb ved afrulningen/installationen.

Ved fler-lags spoling skal wiretromlen placeres i udstyr der muliggør bagspænding af wiren/rullen, når den spoles fra forsyningstromlen til spolen. Dette skal sikre, at de underliggende lag af wire, især det inderste lag wire, rulles så tæt at de har fuld kontakt med tromlen eller det underliggende lag wire.

Forsyningstromlen skal være positioneret således, at wireføringsvinklen holdes i så lille en vinkel som muligt mod tromlen (maks. 1,5°). Dette kan opnås ved at placere stativet med forsyningstromlen så langt fra oprulningstromlen som muligt. Hvis der dannes en bøjning på wiren må denne ikke strammes til, så den danner en kink.

Tromlestativet skal monteres fast for ikke at skabe en omvendt bøjning under spoling (S-form), dvs. for en tromle med et øvre vindings wire, skal du tage wiren fra toppen af forsyningstromlen

CERTEXBemærk: Forsyningstromlen er ikke specielt designet til spoling med spænding og er muligvis ikke stærk nok! Hvis der er behov for spoling med spænding, skal wiren bestilles på en tromle der er stærk nok til formålet.

Ellers kan spoling udføres ved at hænge wiretromlen op i en krankrog, krogen skal sænkes maks., en tilstrækkelig vægt (2,5% -5% af wirens MBL) skal kroges, og stålwiren kunne vikles tæt på tromlen.

Kobling

Hvis du installerer den nye wire ved hjælp af den gamle, kan det gøres ved at montere en wirestrømpe på de wireender som skal kobles sammen. Wirestrømpens åbne ende skal fastgøres sikkert til wiren med et bændsel eller alternativt med et påsvejset øje.

Koblinger mellem to stålwirer - wirestrømpe eller påsvejset øje

Det er vigtigt at reducere risikoen for, at vridning overføres fra den gamle wire til denne nye, især når man udskifter rotationssvage wirer. Dette kan gøres ved at forbinde wirerne med et fibertov, alternativt kan koblingen eller wirestrømpen være udstyret med en svirvel, som gør individuel rotation mellem wirerne muligt.

CERTEXBemærk! Vi anbefaler ikke at koble den nye og den gamle wire sammen ved hjælp af svejsning. Dette kan få vridning til at gå fra den gamle wire over i den nye, og svejsningen kan gå i stykker, f.eks. når den passerer gennem wireskiver.

Alternativt kan installationen udføres med en pilotledning bestående af en tyndere fiber- eller stålwire, der er fastgjort til en wirestrømpe i den nye wire. Hvis en stålwire bruges som kobling, skal den være rotationsfri eller have samme slåningsretning som den nye wire.

CERTEXBemærk! Wiren, der bruges som kobling eller pilotledning, skal have tilstrækkelig styrke til at modstå den nye stålwires egenvægt og stress under installationen.

Klipning af wiren

Hvis det er nødvendigt at klippe wiren, skal trådene på hver side af klippestedet være sikret med bændsler. Længden på hvert bændsel skal være mindst 2 x wirediameteren og mellemrummet mellem bændslerne skal være som wirens diameter.

Et bændsel på hver side af klippestedet er oftest nok ved for-formede stålwirer (se EN 12385-2). For ikke-for formede stålwirer, rotationssvage/rotationsfri og parallelslåede wirer anbefales der som minimum to bændsler på hver side af klippestedet, og mellemrummet mellem bændslerne skal være som wirens diameter.

Klipningen bør helst foretages med vinkelsliber. Andet egnet mekanisk eller hydraulisk klippeværktøj kan anvendes, men anbefales ikke, når wireenden skal svejses eller loddes. Ved klipning skal der sørges for tilstrækkelig ventilation for at undgå ophobning af dampe fra wiren og dets bestanddele.

CERTEXBemærk: Visse wirer indeholder syntetisk materiale der, når det opvarmes til en temperatur, der er højere end normale produktionstemperaturer, vil nedbrydes og muligvis afgive giftige dampe.

 

CERTEXBemærk: Wire produceret af kulstofståltråde betragtes ikke som udgørende en sundhedsfare. Under efterfølgende bearbejdning (f.eks. klipning, svejsning, spidsning, rengøring) kan der fremkomme støv og dampe, der indeholder elementer, der kan påvirke udsatte personer.

Efter klipning kan manglende korrekt fastgørelse af wireenden føre til mistet spænding eller vridning i wiren. En alternativ metode til klipning er smeltning og tilspidsning, en proces, der skal forhindre, at kordeler og tråde stikker ud.

Indkøring af ny wire

For at øge din stålwires levetid anbefales det at køre den nye wire ind ved at køre den langsomt gennem løftesystemet med en lav belastning (dvs. 10% af belastningsgrænsen (WLL)) flere gange for at wiren tilpasser sig arbejdsbetingelserne gradvist. Wiren må aldrig køres ind med fuld belastning eller endda med overbelastning.

Kontroller at wiren spoler korrekt op på wiretromlen, at wiren ikke slækkes, eller der forekommer overlap af wiren på tromlen.

CERTEXBemærk: Uregelmæssig opspoling vil resultere i svært overfladeslid og formforandring af wiren.

Wireblok med fjer


E-mail  Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

[hubspot]

Forlæng levetiden på dine stålwirer
ROPETEX smøremidler

Download guide

Brug og vedligehold af stålwire
Brug og vedligehold af stålwire

Download guide

Belastningstabeller
Belastningstabeller

Download plakatTeknisk beskrivelse af stålwire

Lær mere om hvordan en stålwire er opbygget, de forskellige kordel-typer samt meget andet nyttigt omkring stålwire.

Teknisk beskrivelse af wirestropper

Lær om længdetolerencer, dimensionering o.m.a.

Kassation af stålwire

Stålwire bliver slidt under brug og skal derfor efterses regelmæssigt. Bliv klogere på eftersyn og kassationskriterier for stålwire.