Se her hvad et faldsikringssæt består af | © Jenny Thörnberg

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Grundene til et personligt beskyttelsessystem


Loven siger: "En medarbejder, som skal arbejde i over 2 meters højde over et lavere niveau, skal beskyttes fra at falde ned ved hjælp af et beskyttelsesstillads, sikkerhedsnet eller et personligt faldbeskyttelsessystem." Når man arbejder i høje højder, skal man overholde direktiv 89/686/EEG, AFS 1996:7/2006:4 og Arbejdsmiljøloven SFS 1977:1160. Husk at faldsikringsudstyr kun er beregnet til kortvarigt brug, d.v.s. hvis arbejdsopgaven kan udføres på 4 mandetimer.

Se grundkomponenterne ved punkt 1, 2, 3 og 4

Punkt 1, 2, 3 og 4 udgør en samlet personlig faldbeskyttelse, og kan, hvis det anvendes rigtigt, nedsætte eller forhindre skader fra et fald. Det gælder om, at alle fire punkter skal opfyldes iht. gældende normer og anvendes samlet - først da er det en komplet personlig faldbeskyttelse.

1. Forankringspunkt

Forankringspunktet reguleres af EN 795, når det handler om personlig faldbeskyttelse og forankring. Et forankringspunkt kan være en bjælke, et stillads, en svejset konstruktion, et midlertidigt vandret tov e.l. Standarden siger, at forankringspunktet skal kunne klare en statisk belastning på min. 12 kN på 3 minutter. Forankringspunktet skal placeres så højt som muligt for at minimere risikoen for fald, og så lodret som muligt i forhold til arbejdsstedet for at undgå sidebevægelse og kontakt med lavere niveauer ved et evt. fald.

2. Koblingsanordning

Koblingsanordningen er det kritiske punkt, der forbinder forankringspunktet med falddæmpningsudstyr og helsele. En koblingsanordning kan være et sling, en stålline eller en karabinhage. Den skal opfylde kravene i EN 362 og kunne klare en belastning på min. 15 kN i 3 minutter.

3. Falddæmpningsudstyr

En falddæmper kan monteres direkte på forankringslinen eller indbygget i en glidelås eller faldblok; løse falddæmpere findes også. Falddæmperens opgave er at sikre, at kroppen ikke belastes mere end 6 kN. Det kræves, at samtlige indgående komponenter i systemet er udført i overensstemmelse med EN 365. Brug altid godkendt udstyr i kombination med falddæmpere, ellers kan et fald føre til dødelige skader på indre organer. En falddæmper skal overholde EN 355.

4. Helsele

En helsele er den del af det personlige faldsikringsudstyr, som bæres på kroppen af brugeren. Helselen regnes for fuldt godkendt og fuldgyldig personlig faldbeskyttelse. Den skal opfylde kravene i EN 361. Helselen skal vælges med omhu ud fra anvendelsesområde, miljø og jobtype. Den skal klare en belastning på min. 15 kN i tre minutter.

Opbevaring

Personligt faldsikringsudstyr skal opbevares tørt og mørkt, så det ikke udsættes for for meget sollys (ultraviolet stråling) eller møl.

Kontakt venligst CERTEX for at få flere oplysninger om faldbeskyttelsesanalyser, besøg eller uddannelse i faldbeskyttelse.E-mail  Kontakt os

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

[hubspot]

Risici ved arbejde i højden

Når du udfører arbejde i højden, bør du kende til faktorer som faldfaktor, faldhøjde og risiko for pendulsvingning.

Huskeliste ved arbejde med faldsikring

Hvad skal du huske før du begynder at arbejde med personligt faldsikringsudstyr? Find ud af det her.

Bliv klogere på regler og krav for sikker brug af faldsikring

Læs artiklen og find ud af hvilke faktorer du skal kende, når du skal arbejde med faldsikringsudstyr.