Teknisk beskrivelse af stålwire | © CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Hvad består en stålwire af?


En stålwire er opbygget af enkelte ståltråde, som bliver slået sammen til en kordel.
Et antal kordeler er slået rundt om en central kerne til en færdig stålwire
Blandingen af tråde (dimension og antal) skal være en god kombination af grovere tråde mod korrosion og slitage, og finere tråde for fleksibilitet.

En stålwires konstruktion udtrykkes således:

f. eks.: 6X36-FC

6 er antallet af kordeler i wiren
36 er antallet af tråde i kordelen
FC er kernens type.

Se hvilke elementer en stålwire er lavet af

Fra tråd til stålwire

I illustrationen til højre ser du hvordan en ståltråd bliver til, og hvilke processer den gennemgår før stålwiren kan rulles op på wiretromlen. 

 

Sådan fremstilles en stålwire

Ståltråden

Udgangsmaterialet er valsetråd, som koldtrækkes til forskellige dimensioner og fasthedsklasser.
De almindeligste klasser er:

                   Klasse                              Trådfasthed           Hårdhed ca.
EN API 9A      Min.           Min.           Maks.           Maks.           Brinel           Rockwell     
 
 
kp/mm²
N/mm²
kp/mm²
N/mm²
HB
HRC
1570
PS
140
1370
180
1770
405/425
45
1770
IPS
160
1570
200
1960
445/470
49
1960
EIPS
180
1770 
220
2160
470/480
51
2160
EEIPS
200
1960 
220
2160
480/500
52


Yderbehandling: Tråden er som udgangspunkt ubehandlet (blank), forzinket eller rustfri. Forzinkning af trådene i wiren giver en god beskyttelse i specielt korrosivt miljø. I ekstreme tilfælde anvendes rustfri wire. Wiren kan også påføres plast som udvendig beskyttelse.

Kordelen

Kordelen bygges op af individuelle tråde, som slåes rundt om en kernetråd i et eller flere lag, oftest til nogen af følgende konstruktioner:

Lige-trådet: Krydsslåede tråde - alle tråde har samme diameter.

Seale (S): Parallelslåede tråde - forskellige tråddiameter, samme antal tråde i yder- og inderlag.

Warrington (W): Parallelslåede tråde - trådene i det yderste lag har uens diameter, der er dobbelt så mange ydertråde som indertråde.

Warrington-Seale (WS): Parallelslåede tråde - en kombination af Seale og Warrington, med tre eller flere lag af tråde.

Fyldningstråde (F): Parallelslåede tråde - dobbelt så mange ydertråde som indertråde, med „fyldningstråde” i mellemrummet mellem trådlagene.

Kompaktet kordel: En kordel som udsættes for komprimering gennem drejning eller smedning med bibeholdelse af stålarealet

Eksempler på forskellige kordeler i tværsnit

Kordelslåning

I en ligetrådet kordelkonstruktion med flere trådlag krydser de ulige trådlag hinanden. I en uligetrådet kordelkonstruktion ligger trådlagene parallelt med hinanden.

Parallelslåede kordeler får gennem deres slåningsmåde større stålareal i forhold til de lige-trådede kordeler. En anden fordel med de parallelslåede kordeler er de forbedrede udmatnings- og slitage-egenskaber som følge af at alle trådene har samme stigningslængde og stigningsvinkel.

Eksemler på kordelslåning

Kernen (hjertet)

Kordelerne i en stålwire slåes omkring en kerne af enten fiber, stål eller plastik.

Hvis wiren er bygget op omkring en fiberkerne bruges betegnelsen -FC, f. eks. en 6X19-FC.

Wirer med stålkerne er at foretrække hvis wiren udsættes for høje arbejdstemperaturer, hårde påvirkninger, høje arbejdshastigheder, hård sammenpresning på tromler og blokke etc. Stålkerne giver bedre støtte til kordelerne, hvilket gør at wiren bedre holder sin form og giver en bedre spændingsfordeling i de enkelte tråde.

Hvis wiren har en stålkerne der består af en kordel er betegnelsen -WSC, f.eks. en 6X19-WSC.

Hvis wiren har en stålkerne der består af en stålline er betegnelsen - IWRC, f.eks en 6X36-IWRC.

Stålkernen kan hos visse wirer beklædes med plastik for at give en øget stabilitet af wiren og mindske den indre slitage og korrosion. Plastindlægget giver en nøjagtig jævnhed i diameter i hele wirens længde og en bedre støtte til kordelerne, hvilket gør at wiren lettere beholder sin form når den udsættes for hård sammenpresning i drivskiver og på tromle, f.eks. stålwire veropro 8.

Stålwire kerner

Wirers slåningstyper

Krydsslåning
Trådene og kordelerne har ulige slåningsretning. Wiren har sværere ved at vrides og er mere modstandsdygtig mod hård behandling.

Langsslået
Trådene og kordelerne har samme slåningsretning. Langsslåning giver hver tråd større berøringsflade i wireskiver og på tromler, hvilket giver mindre slitage af tråden og øget levetid for wiren. De indbyggede vridningskræfter virker kun i en retning. En langsslået wire kan derfor let vride sig op. Wirens ender bør derfor låses fast så rotation undgåes.

Højre langsslået (zZ)
Kordelerne slåes højre om kernen. Højreslået er det almindeligste for lagerwire.

Venstre langsslået (sS)
Kordelerne slåes venstre om kernen.

4 wire slåningstyper

Rotationsfri wire

For at opnå så lille en rotation som muligt ved store løftehøjder bør „rotationsfri” wire benyttes.

Disse wirer bygges op af flere lag kordeler. Hvert lag er slået i modsat retning i forhold til det nærmest liggende lag, således at vridningsmomentet i de ulige lag modarbejder hinanden.

Rotationsfri wire

For-formning

For-formning er en proces som giver kordelerne den form de skal have i den færdige stålwire. En for-formet stålwire har følgende fordele:

 - Wiren bliver spændingsfri og let håndterlig
 - Når wiren klippes ligger kordelerne på deres forudbestemte måde.

For-formningen sker i et for-formningshoved som kordelerne passerer umiddelbart før slåningen. 

For-formning af stålwire

Stigningslængde

Stigning i en stålwire er et udtryk for længden på en tråd- eller kordelomdrejning. Stigningen er nøjagtigt afpasset for hver wirekonstruktion og må ikke ændres, da det vil forkorte wirens levetid væsentligt.

Stigning er et udtryk for længden på en tråd- eller kordelomdrejning

Definition af brudlast

Minimum brudlast
Minimum brudlast, udtrykt i kilonewton/kilopond er den kraft som skal til i prøvetrækning til brud.

Beregnet brudlast
En kalkuleret værdi som beregnes gennem summen af det totale stålareal ganget med trådens holdefasthed. Der tages ikke hensyn til den slåningsforskydning som opstår ved opslåning af kordeler og liner.

Stålwirers styrke


E-mail  Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

[hubspot]

Forlæng levetiden på dine stålwirer
ROPETEX smøremidler

Download guide

Brug og vedligehold af stålwire
Brug og vedligehold af stålwire

Download guide

Belastningstabeller
Belastningstabeller

Download plakatSådan vælger du den korrekte stålwire

I denne lille guide finder du en tabel som kan hjælpe dig ved valg af den rigtige stålwire til dit brug, samt oplysninger om wirespor, vedligeholdelse af din stålwire og meget mere. 

Teknisk beskrivelse af wirestropper

Lær om længdetolerencer, dimensionering o.m.a.

Kassation af stålwire

Stålwire bliver slidt under brug og skal derfor efterses regelmæssigt. Bliv klogere på eftersyn og kassationskriterier for stålwire.