Bæredygtig drift

Bæredygtig drift gennem ressourceeffektivitet og højt engagerede medarbejdere

Bæredygtigt tilbud

Ressourceeffektivitet og engagerede medarbejdere

Vi stræber efter at opnå bæredygtig drift gennem ressourceeffektivitet og højt engagerede medarbejdere. Med vores værdier ”Få ting til at ske”, ”Fremsynet” og ”God at arbejde sammen med” som vejledende principper, forbedrer vi løbende vores effektive arbejde indenfor bæredygtighed for at bevise vores fremtid som virksomhed og arbejdsgiver.

Fremsynet
Vi ser langsigtet og bæredygtigt. 

Får ting til at ske
Vi tager initiativet, driver ting fremad og leverer i forhold til det vi lover.

God at arbejde sammen med
Fordi folk betyder noget; relationer betyder noget; respekt betyder noget.
 


Vi nedsætter vores brændstofforbrug

ved at montere solceller på taget af vores service biler. Dette nedsætter brændstofforbruget med helt op til 15%, idet der derved ikke skal bruges brændstof på at producere el. 
 

Vi reducerer vores CO2-udledning i overensstemmelse med Paris-aftalens 1,5-graders mål

Vi er forpligtet til at reducere vores CO2-udledninger i henhold til Green House Gas Protocols Scope 1 og 2 med 50% frem til år 2030, med år 2020 som udgangspunkt. Vi vil få dette til at ske ved at fokusere på energieffektivitet, elektrificering og brug af vedvarende energikilder.
 

Vi minimerer spild og ser alt affald som en ressource

Som en del af vores strategi indenfor bæredygtighed ønsker vi at reducere vores affald så meget, som vi overhovedet kan. Det langsigtede mål er at have nul affald til deponering eller forbrænding. For at sikre løbende forbedringer og en systematisk tilgang på miljøområdet er vi certificeret med miljøstandarden ISO 14001.

Solcelle på CERTEX Danmarks servicebil | © CERTEX Danmark A/S

”Det er vigtigt at tage ansvar for vores forretningsrelaterede udledninger for at vise både kunder og medarbejdere, at vi gør hvad vi kan for at bidrage til en bæredygtig fremtid. Klimakrisen er et globalt problem, som vi skal løse sammen og tage ansvar for i enhver handling.”

Majbritt Petersen, administrerende direktør CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Vi ønsker at være den mest attraktive arbejdsgiver i vores branche

Derfor tilbyder vi vores medarbejdere udviklingsprogrammer via vores koncern og fokuserer på trivsel på arbejdspladsen samt mangfoldighed og inklusion.

Sikkerhed først
Hos CERTEX Danmark A/S sætter vi altid sikkerhed først, og vores arbejdsplads skal bidrage positivt til vores kollegaers velbefindende. Alle mennesker som er involveret i vores forretning skal være trygge, når de er på arbejde, og vores syn på sikkerhed omfatter både fysisk såvel som mental sundhed. Vi er arbejdsmiljøcertificeret med sundheds- og sikkerhedsstandarden ISO 45001 for at have en veletableret og systematisk metode til at forebygge og håndtere risici og ulykker.

God at arbejde med
En af vores kerneværdier er at være god at arbejde sammen med – både eksternt og internt. Vores etiske kodeks er en retningslinje for etisk forsvarlig adfærd for alle medarbejdere. Det er en forlængelse af vores kerneværdier, et simpelt kort over, hvad virksomheden forventer af os i forskellige sammenhænge i vores daglige arbejde.

For at sikre, at vores medarbejdere overholder vores værdier og politikker, er der en koncerndækkende whistleblower-service, der administreres af en ekstern part. Vi opfordrer alle medarbejdere og samarbejdspartnere til at fortælle os om handlinger, der går imod det, vi står for som virksomhed – det skaber tryghed og hjælper os med at opnå en god virksomhedskultur.

Rundsling - alle farver | © CERTEX Danmark A/S

E-mail  Kontakt os

Udfyld formularen nedenfor for at kontakte os. Vi vender retur hurtigst muligt.

[hubspot]

Bæredygtig forsyningskæde

Ved at samarbejde med leverandører, der deler vores værdier og opfylder vores standarder indenfor bæredygtighed, sikrer vi os, at alle led i kæden deler de samme mål, nemlig en bæredygtig forsyningskæde.

Bæredygtige kundetilbud

Vi sætter en ære i at tilbyde sikre produkter og services for at opfylde kundernes kvalitetsforventninger og forbedre deres effektive arbejde indenfor bæredygtighed.

CO2 neutral hjemmeside