Kædesling med mærkebrik i en palleramme | © CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Sådan dimensionerer du dit kædesling korrekt


For at kunne udføre sikre løft med dine kædesling skal du blandt andet vide, hvordan den maksimale belastning påvirkes af værktøjets dimensionering og løftevinklerne. Her har vi samlet den information du skal bruge for at kunne dimensionere dit kædesling korrekt.

Belastningstabel for kædesling klasse 10

Tabellen angiver den maksimale belastning for de mest almindelige kædedimensioner i klasse 10, der anvendes til kædesling

  1-part 2-part 3- og 4-part Endeløs
Sikkerhedsfaktor 4:1 1-part kæde 1-part kæde rørløft U-løft kæde 2-part løft med spids vinkel 3- og 4- part løft Kæde endeløse lige løft Endeløs kæde snøret løft Kæde endeløs U-løft ikon
Spredningsvinkel Lige løft Snøret U-løft 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° Lige løft Snøret U-løft
Lastfaktor 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 2 1,6 4
Dia. (mm) WLL ton
5 1 0,8 2 1,4 1 2 1,5 2 1,6 4
6 1,4 1,12 2,8 2 1,4 3 2,12 2,8 2,24 5,6
7 1,9 1,5 3,8 2,65 1,9 4 2,8 3,8 3 7,6
8 2,5 2 5 3,55 2,5 5,3 3,75 5 4 10
10 4 3,15 8 5,6 4 8,4 6 8 6,3 16
13 6,7 5,3 13,4 9,5 6,7 14 10 13,4 10,6 26,8
16 10 8 20 14 10 21,2 15 20 16 40
19 14 11,2 28 20 14 30 21,2 28 22,4 56
20 16 12,8 32 22,4 16 33,6 24 32 25,6 64
22 19 15 38 26,5 19 40 28 38 30 76
26 26,5 21,2 53 37,5 26,5 56 40 53 42,4 106
32 40 31,5 80 56 40 85 60 80 64 160

* Når der anvendes fler-parts sling til snøret løft reduceres værdien med 20%.
** Ved asymmetrisk løft reduceres løftekapaciteten. Kontakt CERTEX Danmark A/S for rådgivning

Beregning af maksimal arbejdsbelastning (WLL) for kædesling

Når den nøjagtige information om vægt, løftevinkel og tyngdepunktets position er kendt, kan du beregne arbejdsbelastningen ved hjælp af den trigonometriske metode som følger:

2-parts sling
WLL (ton) = 2 x WLL for enkelt-parts sling x cos β

3- og 4-parts sling
WLL (ton) = 3 x WLL for enkelt-parts sling x cos β

 

 

Fler-part slings med beta-vinkel

Hvis belastningen er ens fordelt på alle fire punkter af et værktøj, kan følgende formel undtagelsesvis anvendes:

WLL (ton) = 4 x WLL for enkelt-parts sling x cos β

β = parternes vinkel mod den lodrette overflade (også kaldet spredningsvinkel).

I tilfælde af et fler-parts sling skal den maksimale belastning på toplinket være mindst den samme som for slinget. Ved 3- og 4-parts sling skal den maksimale belastning på toplinkets overgangsled være mindst 1,6 gange den pågældende kædes maksimale belastning.

Ved alternativ dimensionering kan slinget mærkes med den beregnede maksimale belastning for den pågældende vinkel.

AdvarselstrekantADVARSEL! Hvis slinget skal anvendes til et projekteret løft med en mindre løftevinkel (β) end 45° og dermed en højere maksimal belastning end den normale mærkelast, skal dette meddeles ved bestilling af slinget.

Skarpe kanter

Der skal bruges kant- eller hjørnebeskyttere for at forhindre skarpe kanter i at beskadige løfteudstyret. Som regel skal kantens radius (R) være > 2 x kædediameteren. Ved løft med kæde direkte på beslag anbefales det, at der anvendes en beslagdiameter større end 3 x kædens stigning. Hvis en beslagdiameter er mindre end dette, skal WLL reduceres med 50%.

Hjørnebelastning på kæde

Hjørne R R = større end 2 x kæde Ø R = større end kæde Ø R = mindre end kæde Ø
Last faktor 1 0,7 0,5

 

Længde tolerance

Længden (L) skal måles mellem "de bærende punkter" eller omkredsen for endeløse sling.

Længden på hver part skal være nominel længde med en tolerance på -2/+2 kædeleds længder.

Forskellen i længde (normalt ens for alle parter) mellem de korteste og længste parter i et fler-parts sling monteret med et samleled må ikke overstige 10 mm, hvis slinget er 2 m eller kortere. Ved længere sling gælder der 5 mm/m.

Længde 1-part kædesling Længde 2-parts kædesling Længde 2-parts kædesling snøret


E-mail  Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

[hubspot]

Belastningstabeller
Belastningstabeller

Download plakat

Sikker løft med kæde plakat
Løft sikkert med kæde

Download plakat

Kassation kædesling og -komponenter
Kassationskriterier for kæde

Download plakat


Værd at vide - om kædesling

Tips og anbefalinger til løft med kædesling.

Kassationskriterier for kædesling

Hvornår skal et kædesling kasseres?

Brugsanvisning kædesling

Her finder du brugsanvisningen til kædesling klasse 10