Lær om WLL, SWL og MBL | © CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Denne lille guide giver en kort beskrivelse af begreberne WLL, SWL og MBL


Der er mange udtryk at holde styr på indenfor løft, og det er vigtigt at vide, hvad de betyder for at træffe et sikkert valg af løfteudstyr. Vi forklarer her forskellen mellem nogle af begreberne

WLL

er en almindelig forkortelse, når det kommer til løft. Det står for Working Load Limit og på dansk siger vi ofte "maks. arbejdsbelastning". Det betyder, at det er den maksimale belastning, som løfteudstyret eller løftekomponenten er designet til at løfte under normale forhold. WLL er specificeret af producenten af produktet.
 

SWL

er forkortelsen for Safe Working Load, var tidligere et almindeligt anvendt udtryk, men den juridiske betydning af ordet "safe" betød, at udtrykket stort set blev erstattet af WLL. Generelt svarer SWL i dag til WLL for alt løfteudstyr under krankrogen, såsom kroge, sjækler og andet løfteudstyr. For kraner, taljer og spil bruges udtrykket "Kapacitet". Kapaciteten påvirkes normalt af vægten fra det løfteåg eller løfteudstyr som er monteret under krankrogen.

Udtrykket "sikker arbejdsbyrde" kan stadig bruges og henviser derefter til en reduceret belastning baseret på specifikke omstændigheder i anvendelsesmiljøet. En risikovurdering skal altid foretages af en sagkyndig person før et løft for at afgøre, om belastningskapaciteten risikerer at blive påvirket.
 

Minimums brudstyrke, MBL/MBF eller "minimums brudbelastning/kraft"

angiver den belastning eller kraft, der skal opnås, før løfteudstyret risikerer at gå i stykker eller gennemgår en ændring, der får lasten til at løsne sig. Den mindste brudstyrke er den kraft, der skal opnås, når man tester for brud. Belastningen er angivet i kg/ton og effekt i kN (kilonewtons).
 

Sikkerhedsfaktor (SF)

er et udtryk, der indikerer et forhold mellem WLL og MBL, dvs. hvor meget stærkere udstyret er sammenlignet med hvad det er beregnet til at løfte. Sikkerhedsfaktoren er angivet i standarden for hvert løfteområde og ligger normalt mellem 4:1 og 7:1.

Den maksimale belastning kan således beregnes som WLL = MBL/SF.
 

Prøvebelastning

er den belastning, som producenten har udsat produktet for under en test. Hvor meget et produkt mindst skal testes med fremgår af den aktuelle standard.

Husk! Når der samles flere løftekomponenter i et løfteudstyr, er det vigtigt at huske, at det er den komponent, der har den laveste maksimale belastning, der bestemmer WLL for det samlede løfteudstyr.

For redskaber gælder WLL-opgivelserne for lige løft i én part. Ved løft med flere parter eller i andre løfteformationer beregnes den maksimale belastning baseret på den specificerede faktor.

 

Sammendrag:

WLL Den maksimale arbejdsbelastning, som løfteudstyret eller løftekomponenten er designet til at løfte under normale forhold.
SWL Tidligere en almindelig betegnelse, men er i dag blevet erstattet af WLL for alt løfteudstyr under krankrogen. Udtrykket bruges stadig i offshore/marine
MBL Angiver den belastning eller kraft, der skal opnås, før løfteudstyret risikerer brud eller enhver forandring, der får lasten til at løsne sig
Nominel kapacitet Bruges ved kraner, taljer og spil til at angive, hvad de må løfte.
Sikkerhedsfaktor Hvor meget stærkere udstyret er, sammenlignet med hvad det er beregnet til at løfte
Prøvebelastning Den last/byrde producenten har udsat produktet for ved test

» Download tabellenE-mail  Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

[hubspot]

Artikler om stålwire

Bliv klogere på stålwire og wirestropper i vores mange artikler om emnet.

Artikler om kæde

Få svar på et hav af spørgsmål om kæde og kædesling i vores artikler.

Regler for løftegrej

Hvilke regler gælder for løftegrej? Hvornår skal løftegrej efterses? Find svarene her.