4-parts wiresling med lastkroge | © CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Farlige forhold


Særligt farlige forhold inklusive offshore-aktiviteter, løft af personer og løft af potentielt farlige belastninger såsom smeltede metaller, ætsende materialer eller fissile materialer. I sådanne tilfælde skal faregraden vurderes af en sagkyndig person, og arbejdsbelastningsgrænsen justeres i overensstemmelse hermed.

Wirestropper

Generelt: Wirestropper af stålwire er i de fleste tilfælde lettere og billigere end kædeslings. Galvaniseret wire giver god beskyttelse mod korrosion, i ekstreme miljøer kan rustfri wirestropper anvendes. Til ekstremt tunge løft er wirestropper som regel den bedste løsning.

Materiale/Design: Til fremstilling af wirestropper skal wirekvaliteten være enten 1770 eller 1960 N/mm². I flerparts wirestropper skal wire dimensionen og klassen være den samme for hver part. Arbejdsbelastningsgrænsen for den/de nederste terminal fitting(s), skal være mindst lig med belastningsgrænsen for den/de part(er), som det/de er anbragt i. Hvor der anvendes en terminalmontering, skal wireøjet altid være udstyret med en kovs. For 3- og 4-parts slings bør der anvendes et masterlink som mellemled.

Sikkerhedsfaktor: 5:1
Standard: EN 13414-1

Wirelås/splejsning

Længden af fri wire mellem preslåsene skal være minimum 20 gange wirens diameter, på en wirestrop. Længden mellem håndsplejsning skal være minimum 15 x wirens diameter. For endeløse stropper skal længden mellem preslåsene være minimum 3 gange taluritlåsene længde, efter presning.

Sådan beregnes længden mellem preslåse på en wirestrop

Bløde øjer

Wireøjets mindste omkreds (I) skal være mindst 4 gange wirens stigningslængde. CERTEX Danmark A/S anvender som standard, at længden (h) i det bløde øje skal være mindst 15 gange wirens diameter (d).

Wireøjes omkreds

Fler-parts sling

Minimum arbejdsbelastningen (WLL) på masterlink (hovedring) skal være mindst samme som på stroppen. Parterne skal på to-parts slings samles i øverste ende med en ring. I et tre-parts og fire-parts sling skal hvert par af de to parter samles via en overgangsring som igen er koblet på hovedringen. WLL på overgangsringe skal minimum være 1,6 gange ét af parternes WLL.

ADVARSEL! Hvis wirestroppen anvendes til et projekteret løft med en vinkel (ß) mindre end 45°, vil WLL kunne øges. Dette skal informeres ved bestilling.

Fler-part slings med beta-vinkel

Længdetolerancer

Den nominelle længde (L) skal måles mellem anhugningspunkterne på stroppen.

Enkeltpartsslings og endeløse stropper:
Længdetolerance på wire med preslåse må ikke overskride den højeste værdi af enten 2 x wirens diameter eller 1% af den nominelle længde på slinget.

Længdetolerance på en håndsplejset wire må ikke overskride den højeste værdi af enten 4 x wirens diameter eller 2% af den nominelle længde på slinget.

Når enkeltpartsslings med preslås skal anvendes i et "samløft" må længdeforskellen mellem stropperne kke overskride den højeste værdi af enten wirens diameter eller 0,5% af den nominelle længde på slinget.

Flerparts slings:
Den målte længdetolerance på den individuelle wirestrop må ikke overskride den højeste værdi af enten 2 x wirens diameter eller 1% af den nominelle længde af wireslinget.
Forskellen i længden mellem de individuelle ben i et flerparts sling skal ubelastet ikke overskride den højeste værdi af enten 1,5 x wirens diameter eller 0,5% af den nominelle længde på parterne.

Kabelslået endeløse slings:
Længdetolerance på endeløse grommets med en diameter <61 mm må ikke overskride den højeste værdi af enten ±1d eller 1% af den nominelle længde på slinget. For grommets med en diameter >65 mm må tolerancen ikke overskride den højeste værdi af enten ±0,5d eller 0,5% af den nominelle længde på slinget.

Korrekt måling af wiresling længde

Mærkning

Hvert sling skal forsynes med en mærkebrik, eller mærkes i taluritlåsene (enkeltparts og endeløs strop) med producentens identifikation, maksimale arbejdsbelastning (WLL), længde, dato for fremstilling og CE mærkning.

Endefittings

De mest anvendte endefittings med procentangivelse af stålwirens brudstyrke der bevares.

Endefittings med procentangivelse af ståwirens brudstyrke der bevares

Dimensionering af wirestropper

Beregning af maksimal arbejdsbelastning (WLL) for wirestropper

Enkeltpartsstrop
WLL (ton) = (Fmin x KT) / (Zp x g)

Endeløs strop (snøret)
WLL (ton) = (Fmin x KT x 2 x 0,8) / (Zp x g)

Flerpartsstropper
WLL (ton) = (Fmin x KT x KL) / (Zp x g)

Fmin = minimum brudstyrken på wiren i kN.
KT = tab af styrke, 0,9 for preslås og 0,8 for håndsplejsning.
KL = faktor afhængig af antal parter og løftevinkel, se belastningstabel.
Zp = sikkerhedsfaktor 5.
g = 9,81

Bøjningsdiameterens indvirkning på WLL
CERTEX anbefaler at der tages hensyn til at stroppens kapacitet mindskes når bøjningsdiameteren mindskes. Hvis wiren eksempelvis bøjes omkring en aksel som har samme diameter som wiren, mindskes kapaciteten til det halve, se figur. Ved anvendelse af sjækkel i bløde wireøjer, anbefaler vi at anvende wide body sjækkel.

Dimensionering af wirestropper  illustration

Belastningstabel wirestropper  (WLL)

Wirestrop 6X36 FC - 1960 N/mm²

 

 

 

 

Enkelt 2-part sling* 3- og 4-part sling* Endeløs
Enkelt 1-part sling lastfaktor 1-part snøret lastfaktor U-løft enkelt sort ikon 2-part løft med spids vinkel 3- og 4- part løft Ikon 1-part dobbeltsyet stropStregtegning 1-part dobbeltsyet strop Endeløs U-løft snøret sling lastfaktor U-løft dobbelt sort ikon
Spredningsvinkel 1-part Snøret U-løft 0°- 45° 45° - 60° 0°- 45° 45° - 60° 1-part Snøret U-løft
Lastfaktor 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 2 1,6 4
mm WLL ton
8 0,75 0,6 1,5 1,1 0,75 1,6 1,1 1,4 1,2 3
9 0,9 0,8 1,8 1,26 0,9 2 1,4 1,8 1,5 3,6
10 1,2 0,95 2,4 1,7 1,2 2,5 1,8 2,4 1,9 4,8
11 1,4 1,1 2,8 2 1,4 3 2,2 2,8 2,3 5,6
12 1,7 1,3 3,4 2,4 1,7 3,6 2,6 3,4 2,7 6,8
13 2 1,6 4 2,8 2 4,2 3 4 3,2 8
14 2,3 1,8 4,6 3,2 2,3 4,8 3,5 4,6 3,7 9,2
16 3 2,4 6 4,2 3 6,3 4,5 6 4,8 12
18 3,8 3,1 7,6 5,3 3,8 8 5,7 7,6 6,1 15,2
20 4,7 3,8 9,4 6,6 4,7 10 7,1 9,4 7,6 18,8
22 5,7 4,6 11,4 8 5,7 12 8,5 11,4 9,2 23
24 6,8 5,4 13,6 9,5 6,8 14,3 10,2 13,6 11 27
26 8 6,4 16 11,2 8 16,8 12 16 12,8 32
28 9,3 7,4 18,6 13 9,3 19,5 14 18,6 15 37
32 12 9,7 24 16,8 12 25,5 18 24 19,5 48
36 15 12 30 21 15 32 23 30 25 60
40 19 15 38 27 19 40 28,5 38 30 76

Sikkerhedsfaktor 5:1 DS/EN 13414-1
* Ved brug af fler-parts sling i et snøret løft - reducér værdien med 20%

 

Wirestrop 6X36 IWRC - 1960 N/mm²

  Enkelt 2-part sling 3- og 4-part sling Endeløs
Enkelt 1-part sling lastfaktor 1-part snøret lastfaktor U-løft enkelt sort ikon 2-part løft med spids vinkel 3- og 4- part løft Stregtegning 1-part dobbeltsyet strop Endeløs U-løft snøret sling lastfaktor U-løft dobbelt sort ikon
Spredningsvinkel 1-part Snøret U-løft 0°- 45° 45° - 60° 0°- 45° 45° - 60° 1-part Snøret U-løft
Lastfaktor 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 2 1,6 4
mm WLL ton
8 0,8 0,65 1,6 1,15 0,8 1,7 1,2 1,6 1,3 3,2
9 1,05 0,8 2,1 1,45 1,05 2,2 1,8 2,1 1,7 4,2
10 1,3 1 2,6 1,8 1,3 2,7 1,9 2,6 2 5,2
11 1,5 1,2 3 2,2 1,5 3,3 2,3 3 2,5 6
12 1,8 1,4 3,6 2,6 1,8 3,9 2,8 3,6 3 7,2
13 2,2 1,8 4,4 3 2,2 4,5 3,2 4,4 3,5 8,8
14 2,5 2 5 3,5 2,5 5,3 3,8 5 4 10
16 3,3 2,6 6,6 4,6 3,3 6,9 4,9 6,6 5,2 13,2
18 4,1 3,3 8,2 5,8 4,1 8,7 6,2 8,2 6,6 16,4
20 5,1 4,1 10,2 7,2 5,1 10,7 7,7 10,2 8,2 20,4
22 6,2 5 12,4 8,7 6,2 13 9,3 12,4 10 24,8
24 7,4 5,9 14,8 10,3 7,4 15,5 11,1 14,8 11,8 29,6
26 8,7 7 17,4 12,1 8,7 18,2 13 17,4 13,8 34,8
28 10 8 20 14 10 21 15 20 16 40
32 13 10,4 26 18,4 13 27,5 19,7 26 21 52
36 16,6 13,3 33 23 16,6 35 25 33 26,5 66
40 20,5 16,4 41 29 20,5 43 31 41 33 82
44 25 20 50 35 25 52 37 50 40 100
48 29,5 23,6 59 41 29,5 62 44 59 47 118
52 35 28 70 48 35 73 52 70 55 140
56 40 32 80 56 40 84 60 80 64 160
60 46 37 92 65 46 97 69 92 74 184

Sikkerhedsfaktor 5:1 DS/EN 13414-1
* Ved brug af fler-parts sling i et snøret løft - reducér værdien med 20%


E-mail  Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

[hubspot]

Forlæng levetiden på dine stålwirer
ROPETEX smøremidler

Download guide

Brug og vedligehold af stålwire
Brug og vedligehold af stålwire

Download guide

Belastningstabeller
Belastningstabeller

Download plakatTeknisk beskrivelse af stålwire

Lær mere om hvordan en stålwire er opbygget, de forskellige kordel-typer samt meget andet nyttigt omkring stålwire.

Dette skal du overveje før valg af stålwire

Find ud af hvad der er vigtigt at overveje før du vælger stålwire til løfteopgaven. Vi har lavet et skema som kan hjælpe dig.

Installation af stålwire

Læs hvordan du afvikler din nye ståwire fra emballagen, og hvordan du kører wiren korrekt ind før brug.