Læs disse regler for faldsikring | © Jenny Thörnberg

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Kend disse faktorer når du skal arbejde med faldsikringsudstyr


Reglerne siger, at du som udfører arbejde, hvor der er risiko for at falde to meter eller mere, skal træffe beskyttelsesforanstaltninger for at mindske risiciene. Disse beskyttelsesforanstaltninger kan enten være gennem kollektiv beskyttelse med f.eks. arbejdsplatforme eller stilladser, eller med personligt faldsikringsudstyr.

For at skabe en sikker arbejdssituation ved arbejde i højden, skal der foretages en vurdering af situationen, inden arbejdet påbegyndes. Dette omfatter en risikoanalyse og en redningsplan, som begge skal dokumenteres og gemmes hos de berørte personer. For at minimere risiciene må arbejde med personligt faldsikringsudstyr aldrig udføres alene.

Risikoanalyse

En risikoanalyse vurderer alle de mulige risici, der kan opstå under arbejdet. For de identificerede risici skal der også identificeres foranstaltninger, der eliminerer/minimerer risiciene. Risikoanalysen skal også indeholde en redningsplan. Risikoanalysen bør tage højde for, hvordan arbejdspladsen ser ud, forankringspunktets placering og styrke, om det rigtige udstyr er valgt ud fra brugerens kompetence og erfaring samt at udstyret giver de rette ergonomiske forhold for at minimere ubehag og belastning på brugeren.

Redningsplan

Er uheldet ude, er det vigtigt, at redning sker inden for cirka 15 minutter. Hvis brugeren bliver fanget i faldsikringsselen, risikerer vedkommende at få et hængetraume, som kan føre til alvorlige skader og i værste fald have en dødelig udgang. Det er derfor vigtigt med en redningsplan, med klare rutiner for, hvordan en hurtig og sikker redning skal udføres. Inden arbejdet i højden påbegyndes, skal der tages højde for mulige foranstaltninger, der kan lette en sikker og effektiv redning og undgå hængetraume ved fald.

Inspektion

Hver gang faldsikringsudstyret skal bruges, skal det kontrolleres, så det ikke har synlige skader eller bristede sømme. Faldsikringen skal kontrolleres af en sagkyndig person minimum en gang årligt, eller når den har været udsat for unormal belastning. Beskadiget udstyr bør aldrig bruges, men skal i stedet kasseres eller returneres til reparation i henhold til producentens anvisninger.E-mail  Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

[hubspot]

Risici ved arbejde i højden

Når du udfører arbejde i højden, bør du kende til faktorer som faldfaktor, faldhøjde og risiko for pendulsvingning.

Værd at vide om faldsikring

Lær mere om grundene til et personligt beskyttelsessystem i denne artikel.

Husk dette før du begynder at arbejde med personligt faldsikringsudstyr

Det stiller store krav til både udstyr og håndtering af personligt faldsikringsudstyr. Læs mere om hvad du skal være opmærksom på.