Vi hjælper med at vælge den rigtige stålwire til dig | © CERTTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Hvordan vælger jeg den korrekte stålwire?


Vi har samlet 10 spørgsmål i et lille skema, som kan hjælpe dig til at finde frem til hvilken stålwire der er bedst egnet til netop dit behov. En korrekt valgt stålwire betyder så lang levetid som muligt, forudsat at wiren holdes vedlige med eftersyn og korrekt smøring.

Valg af stålwire

Når du bestiller en stålwire, skal du sørge for at vælge den korrekte wiretype, konstruktion, dimension og længde. Følg anbefalingerne fra producenten af kranen/maskinen og sørg for, at du anvender den korrekte type stålwire.

AdvarselstrekantADVARSEL! Forkert valg af stålwire kan forkorte wirens levetid, ødelægge wiren og/eller beskadige udstyr.

Følgende spørgsmål kan bruges til hjælp ved valg af wirekonstruktion.
I tilfælde af modstridende svar skal du vælge indstillingen for den hyppigste. En afvejning af de ti svar skal hjælpe med at vælge den mest optimale wirekonstruktion, men andre spørgsmål og/eller overvejelser kan i nogle tilfælde føre til en anden wirekonstruktion.

Kontakt CERTEX Danmark for yderligere rådgivning.

   Spørgsmål  Ja  Ja og nej  Nej
1  Kræves der "rotationsfri"?  "Rotationsfri" wire  "Rotationsfri" wire  6/8/9/10-kordels wire 
2  Kræves der høj brudstyrke?  Specialwire, kompakteret  Wire med stålhjerte  -
3  Mange bøjninger?  Mangetrådet wire med små ydertråde  Mangetrådet wire med små ydertråde  -
4  Stort ydre slitage?  Wire med grove ydertråde  Wire med grove ydertråde  -
5  Wirespoling i flere lag?  Langsslået wire, kompakteret  -  Krydsslået wire
6  Risiko for deformationsskader?  Wire med plastlag omkring wirehjerte  Wire med plastlag omkring wirehjerte  -
7  Stor wireføringsvinkel?  Wire med plastlag omkring wirehjerte  Wire med plastlag omkring wirehjerte  -
8  Venstresporet tromle?  Højreslået wire  -  Venstreslået wire
9  Venstredrejet wirestyr?  Højreslået wire  -  Venstreslået wire
10  Korrosivt miljø?  Galvaniseret/rustfri wire  Galvaniseret/rustfri wire  Blank/galvaniseret wire 

Rotationsfri wire

For at opnå så lille en rotation som muligt ved store løftehøjder bør „rotationsfri” wire benyttes.

Disse wirer bygges op af flere lag kordeler. Hvert lag er slået i modsat retning i forhold til det nærmest liggende lag, således at vridningsmomentet i de ulige lag modarbejder hinanden.

Rotationsfri wire

Definition af brudstyrke

Minimum brudstyrke (MBL)
Minimum brudstyrke, udtrykt i kilonewton/kilopond er den kraft som skal til i prøvetrækning til brud.

Beregnet brudstyrke
En kalkuleret værdi som beregnes gennem summen af det totale stålareal ganget med trådens holdefasthed. Der tages ikke hensyn til den slåningsforskydning som opstår ved opslåning af kordeler og liner.

Wirespoling - flerlags

Flere lag stålwire på wiretromlen kan forårsage deformation (udfladning, knusning osv.) i de underliggende lag, hvis der ikke anvendes korrekt wirekonstruktion og/eller ved forkert opspoling.

Flerlags wirespoling - pas på udfladning af wiren

Wireføringsvinkel

For stor wireføringsvinkel kan føre til kraftig slitage af wiren mod de nærliggende wirelag på tromlen. Dette kan også medføre vridningsproblemer.

Wireføringsvinkel

Wiretromle - den rigtige spolingsretning

Rotationsretning og wirens påfæstningspunkt er afgørende for hvordan højre- eller venstreslået wire skal opspoles.
En enkel regel er følgende:

  • Højredrejet wirespor på tromlen - venstreslået wire
  • Venstredrejet wirespor på tromlen - højreslået wire.

AdvarselstrekantADVARSEL! Forkert valg af wireslåning kan føre til væsentlig forkortelse af wirens levetid.


Spolingsretningen i figurerne gælder for både glatte tromler og tromler med wirespor.

Spolingsretning

Korrosion

Korrosion af wire kan modvirkes ved galvanisering, smøring eller ved at vælge en wirekonstruktion med store tråddiametre.

Wirespor

Wirespor skal understøtte wiren langs ca. 1/3 af omkredsen. CERTEX Danmark anbefaler en rillediameter på 1,08 x d, hvor d = nominel wirediameter.

Radiusdeling

Wireskiver

Før en ny wire monteres, skal wireskivernes spor kontrolleres for slitage og skarpe kanter. Mål spordiameteren med skivemål, og eftese sporets almene tilstand.

Spordiameteren skal være nominel wirediameter +8% til +14% (0,54 x d til 0,57 x d).

Advarselstrekant
ADVARSEL!
 Slidte wireskiver bør udskiftes/repareres.


Stregtegning over korrekt wireskive valg

Vedligeholdelse - smøring

Når en stålwire er i brug, slider de enkelte ståltråde mod hinanden. For at reducere friktionen smøres kordelerne og kernen under fremstilling (se Webinar lær det grundlæggende om stålwire). Smørelsen forbedrer stålwirens funktion og øger dens levetid.

Undersøg wirens smøring umiddelbart efter installationen, og rengør stålwiren for fremmedlegemer, såsom sand eller snavs. Wiren kan også blive suppleret med smøremiddel, før det tages i brug.

Det er også vigtigt, at eftersmøring finder sted med jævne mellemrum afhængigt af de gældende driftsbetingelser.

AdvarselstrekantADVARSEL! En stålwire uden smøring eller forkert smurt wire har en væsentligt forkortet levetid.


For spørgsmål om wiresmøring, kontakt CERTEX Danmark for yderligere råd og hjælp.

Antal bøjninger til kassation


E-mail  Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

[hubspot]

Forlæng levetiden på dine stålwirer
ROPETEX smøremidler

Download guide

Brug og vedligehold af stålwire
Brug og vedligehold af stålwire

Download guide

Belastningstabeller
Belastningstabeller

Download plakatTeknisk beskrivelse af stålwire

Lær mere om stålwire, hvordan den er opbygget, hvilke elementer den består af, kordelslåning og meget mere.

Installation af stålwire

Læs hvordan du afvikler din nye ståwire fra emballagen, og hvordan du kører wiren korrekt ind før brug.

Kassation af stålwire

Stålwire bliver slidt under brug og skal derfor efterses regelmæssigt. Bliv klogere på eftersyn og kassationskriterier for stålwire.