Transport Roller Vaks 6000

Højkvalitets transporthunde på nylon hjul (faste).