Boogie med dobbelt skinnemontering T53

Alle boogier er monteret med både bærehjul og horisontale styreruller. Boogierne anvendes til at montere en traversskinne som skal køre vinkelret mellem et sæt parallelle skinner.
Til standard kraner anbefaler vi, at kun boggien i den ene side fastspændes til traversskinnen, således at den anden side kan bevæges frit. Dermed opnås en lettere skinnebevægelse som ikke vil kile sig fast ved unøjagtigheder i paralleliteten mellem de langsgående skinner.