Kranservice og kraneftersyn | © CERTEX Danmark A/S

CERTEX Service og eftersyn af løfteudstyr og kranerVi udfører lovpligtig kranservice på alle typer kraner

For at opretholde sikkerheden på din arbejdsplads, skal du som arbejdsgiver og ejer af traverskraner og andre kraner overholde gældende normer, standarder og love.

Vi udfører service på kraner og inspektion af løfteudstyr ifølge At-anvisning 2.3.0.2, der siger, at løfteudstyr af sikkerhedsmæssige grunde skal have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. 

Vi udfører kranservice på følgende krantyper:
Svingkraner
Traverskraner
Portalkraner
Monobaner

Letskinne kraner

Når du bestiller kraneftersyn er følgende inkluderet

Svingkraner:
Eftersyn af CE, type og WLL skilte
Eftersyn af søjle/vægbeslag og udlægger for revner og deformationer (søjle/udlægger står i vater og lod)
Eftersyn af fodplade, understøbning og bolte
Eftersyn af nedbøjning ved prøvelast

Traverskraner:
Eftersyn af CE, type og WLL skilte
Taljer
Løbekatte
Travers (køreskinner, kørehjul, køremotor, gummibuffere, el-endestop, evt. samkøringsstop)

Portalkraner:
Eftersyn af CE, type og WLL skilte
Taljer
Løbekat
Portal (portal tjekkes, køremotor, kørehjul, køreskinner, gummibuffere, el-endestop, evt. samkøringsstop, skinnerømmere, akustisk signal).

Monobaner:
Eftersyn af CE, type og WLL skilte
Bane (hænger i vater)
Ophæng og nedstropninger
Løbekatte
Eftersyn af nedbøjning ved prøvelast

Letskinne kraner:
Eftersyn af CE, type og WLL skilte
Ophæng og nestropninger
Boogier og løbekatte
Systemet hænger i vater, så traversen/løbekatten ikke løber af sig selv
Eftersyn af nedbøjning ved prøvelast

Eftersyn af kædetalje/wiretalje:
Eftersyn af CE, type og WLL skilte
Prøvebelastning af taljen
Alle funktioner testes (hovedhejds, bremse, skridkobling, kæde, krog, ophæng)


Vi hjælper dig med at opfylde kravene via løbende overvågning af dine kraner og løftegrej.

Når du bestiller kranservice hos os følger CertMax+ med i prisen. Denne webservice giver dig adgang til historik, dokumentation og skemalagte aktiviteter for hver enkelt kran og stykke løftegrej.


 

Kranservice

Bestil kranservice