Eftersyn af løfteudstyr

Vi udfører lovpligtige årlige kontroleftersyn af løftegrej, så du kan overholde lovgivningen, som foreskriver, at løftegrej skal kontrolleres af hensyn til brugerens sikkerhed. Vi kontrollerer løfteudstyret visuelt eller f.eks. ved hjælp af ikke-destruktiv test.

Vores eftersynsarbejde omfatter:
 
  • Belastningstests
  • Kalibrering af kraner
  • Kalibrering af dynamometre
  • Periodisk vedligehold af løfteudstyr samt IACS certificeret udstyr
  • Brudtests
  • Classificeringstests
  • NDT level 3 certificering

Alt løfteudstyr og faldsikring skal være mærket med oplysninger om det udførte eftersyn.
Tjek mærkebrikken på dit udstyr før brug!

Filter

Vis flere filtre