Containerbeslag CLB

Containerbeslaget monteres vandret på siden af beholderen i enten top- eller bundfastgørelseshullerne.

Leveres med 4 beslag/sæt, 2 højre- og 2 venstredrejede beslag, der skal bruges sammen med et løfteåg.

Prøvelast: 2 x WLL.

  • Egenskaber: Forsynet med fjedertryks spærremuffe, der forhindrer beslaget i at løsne sig når løfteslinget er ubelastet.
  • Materiale: Stållegering, klasse 8.
  • Mærkning: CE, WLL, maks. løftevinkel og CE-mærkning.
  • Overflade: Malet.
  • Advarsel: Må ikke anvendes til topløft (i hul der vender opad).
  • Sikkerhedsfaktor: 4:1
  • Klasse: 8