CERTEX-GH kraner benytter i videst mulig omfang standardkomponenter.
Det betyder, at reservedele let kan skaffes overalt i verden. 

Du er altså ikke afhængig af CERTEX-GH for reservedele, selvom du har valgt en CERTEX-GH kran. 

Det giver dig frihed til at vælge leverandør – og det giver sikkerhed for, at der altid kan skaffes reservedele til CERTEX-GH´s maskiner.

CERTEX-GH sikre dig tilgængelige reservedele og flexibilitet.

Læse mere om CERTEX-GH kraner her