CERTEX-GH kransystemer er født med intelligente styreenheder

der overvåger driften og planlægger vedligeholdelse, så produktionen generes mindst muligt.

CERTEX-GH kransystemer er udviklet med henblik på at forebygge problemer frem for at løse dem. På den måde kan produktionen i meget stor omfang holdes uhindret i gang.

CERTEX-GH sikrer dig maksimal produktion og trivsel.