Goliath 8-tals presset wirestrop med smedet hoved for løft og transport.
Hovedet skal skrues stramt til.
Hver wirestrop i Schroeder transportankersystemet indeholder et mærke, der viser produktets gevind størrelse og belastningsgruppe, hvilket sikrer korrekt identifikation.

Mærkaterne viser:
- gevindtype på wirestrop og
- gevind type for transportankeret
såvel som holdeplade har den samme farve og gevindstørrelse.

Kravene i ”Sikkerhedsregler for løft af transportankre og -systemer til præfabrikerede betonelementer” samt instruktionerne for installation og brug skal overholdes.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF. Godkendt til løft.

  • Mærkning: I henhold til standard, Producent ID, gevind og lastgruppe
  • Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205
  • Sikkerhedsfaktor: 4:1

Ved klik på "Vis tabel", vil du se tabellen med alle tekniske detaljer om produktet.