Transport Roller Vaks 3000

Højkvalitets transporthunde på nylon hjul (faste).