Publiseret af: CERTEX Danmark A/S

Nye luftfotos fra Storstrømsbroens byggeplads


Portalkraner fra CERTEX-GH

Du kan måske lige ane de store specialbyggede portalkraner fra CERTEX-GH på de nye luftfotos fra Masnedø, hvor byggeriet af den nye bro er i fuld gang.

Vi har også monteret kraner i hallerne til håndtering og transport af broelementerne. I den store hal vil de 73 meter lange brodragere blive støbt. Når broen skal bygges, vil de enkelte brodragere løftes på plads ude på vandet ved hjælp af et specielt hejseværk monteret på bropillerne. (Kilde: Vejdirektoratet)

Den nye bro bygges af JVSB – ITINERA S.p.A.