CSR - Corporate Social Responsibility | © CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Det er vigtigt for os at tænke langsigtet og tage ansvar


Virksomhedernes ansvar er en selvfølge for moderne virksomheder og en grundsøjle i CERTEX Danmark. Vi arbejder med forretningsetik og bæredygtighed fra fire perspektiver: socialt, miljømæssigt, økonomisk og lokalt.


En attraktiv arbejdsgiver


En bæredygtig virksomhed som CERTEX Danmark udvikles bedst med hjælp fra tilfredse og effektive medarbejdere. Vi har derfor lagt en stor indsats i at lytte til vores medarbejdere som for eksempel gennem en omfattende årlig medarbejderundersøgelse. Deres observationer og tanker skaber fundamentet for vores engagement og vi bestræber os på at være en attraktiv arbejdsgiver.
CERTEX Danmark er Arbejdsmiljøcertificeret iht. ISO 45001


Bæredygtighed


CERTEX Danmark A/S arbejder med bæredygtighed som en integreret del af Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø. Virksomheden forpligter sig til at søge løbende forbedringer indenfor bæredygtighed og som minimum overholde koncernmål og egne mål på området.
CO2 neutral hjemmeside
Vores fokusområder indenfor bæredygtighed er:

  • Sikre og sunde arbejdsbetingelser: Sikkerhed fremfor alt. Opmærksomhed på sundhed og sikkerhed for alle medarbejdere. Fokus på diversitet.
  • Transport: Varetransport er et af de vigtigste bæredygtighedsproblemer. Vi skal optimere og stille krav om bæredygtighed til leverandører. 
  • Gode arbejdsforhold i forsyningskæden: Tæt samarbejde med leverandører til sikring af overholdelse af vores Code of Conduct.
  • Materialer: Udfasning af chrom 6, øget kendskab til indholdsstoffer i materialer
  • Energi: Optimering af energiforbrug og fokus på vedvarende energi
  • Brug af interne ressourcer og forretningsrejser: Effektiv brug af alle ressourcer. Politik for bilbrug, Lync og øvrige alternativer til rejser.

CERTEX Danmark har en CO2 neutral hjemmeside.


Lighed


Vores opfattelse er, at alle medarbejdere i CERTEX Danmark er vigtige og meningsfulde for virksomheden, uanset køn, alder, erfaring, uddannelsesniveau eller etnisk baggrund. Vi synes, det er vigtigt at se fordelene ved blandede grupper og aktivt at forebygge og bekæmpe alle former for forskelsbehandling, chikane og anden krænkende behandling på arbejdspladsen.


Miljø


Vores bestræbelser på at reducere vores miljøpåvirkning har fokus på fire områder: Transport (mennesker og varer), energiforbrug, miljøvenlige produkter og genbrug. For at reducere miljøpåvirkningen gennemfører vi projekter på de fire områder. Blandt andet har vi lanceret vores første stålwire med bionedbrydelige smøremidler og vi bestræber os på at udvide vores miljøvenlige sortiment.
CERTEX Danmark er miljøcertificeret iht. ISO 14001.


Supplier Code of Conduct


For klart at forklare vores opfattelse og de praktiske konsekvenser af vores CERTEX værdier, har vi en adfærdskodeks for vores leverandører. Vores mål er i tæt samarbejde med vores leverandører, at arbejde langsigtet for at sikre, at deres medarbejdere bliver behandlet med respekt og værdighed, har sikre arbejdsforhold samt leverandørernes fremstillingsprocesser opfylder kravene til den høje miljøstandard. Vi forventer, at CERTEX's leverandører følger vores Code of Conduct


Lokalt engagement


Vi mener, at det er vigtigt at blive involveret i det lokale samfund, hvor vi som virksomhed opererer og har indflydelse.

 


Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

CERTEX Danmark A/S er certificeret i henhold til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø - læs mere her!

CERTEX Danmark A/S er fuld medlem af LEEA

Som de eneste i Danmark indenfor vores branche er CERTEX Danmark blevet godkendt som Full Member af LEEA