De angivne arbejdsbelastninger (WLL) for de forskellige slingtyper, er de maksimale for det enkelte kædesling, diameter og belastningsvinkel.

Sikkerhedsfaktor 1-part
kæde
1-part
kæde
2-part
kæde
2-part
kæde
2-part
kæde
2-part
kæde
3- og 4-part
kæde
3- og 4-part
kæde
Endeløs
kædesling
Enkelt
loopkæde
Dobbelt
loopkæde
 4   1-part kæde 1-part kæde rørløft 2-part kædesling 2-part kæde rørløft 3-part pladeløft 4-part pladeløft Endeløs kædesling Enkelt loopkæde Dobbelt loopkæde
Spredningsvinkel   - - 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° - 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
Lastfaktor   1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,6 1,4 1 2,1 1,5
Type d (mm) WLL ton
Klasse 8 5 0,8 0,64 1,12 0,8 0,9 0,64 1,6 1,18 1,25 1,12 0,8 1,6 1,18
Klasse 10 5 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2 1,5 1,6 1,4 1 2 1,5
Klasse 8 6 1,12 0,9 1,6 1,12 1,25 0,9 2,36 1,7 1,8 1,6 1,12 2,36 1,7
Klasse 10 6 1,4 1,12 2 1,4 1,6 1,12 3 2,12 2,24 2 1,4 3 2,12
Klasse 8 7 1,5 1,2 2,12 1,5 1,7 1,2 3,15 2,24 2,5 2,12 1,5 3,15 2,24
Klasse 10 7 1,9 1,5 2,65 1,9 2,12 1,5 4 2,8 3 2,65 1,9 4 2,8
Klasse 12 7 2,36 1,9 3,35 2,36 2,65 1,9 5 3,55 3,75 3,35 2,36 5 3,55
Klasse 8 8 2 1,6 2,8 2 2,24 1,6 4,25 3 3,15 2,8 2 4,25 3
Klasse 10 8 2,5 2 3,55 2,5 2,8 2 5,3 3,75 4 3,55 2,5 5,3 3,75
Klasse 12 8 3 2,36 4,25 3 3,35 2,36 6,3 4,5 4,75 4,25 3 6,3 4,5
Klasse 8 10 3,15 2,5 4,25 3,15 3,55 2,5 6,7 4,75 5 4,25 3,15 6,7 4,75
Klasse 10 10 4 3,15 5,6 4 4,25 3,15 8,4 6 6,3 5,6 4 8,4 6
Klasse 12 10 5 4 7,1 5 5,6 4 10,6 7,5 8 7,1 5 10,6 7,5
Klasse 8 13 5,3 4,25 7,5 5,3 5,9 4,25 11,2 8 8,5 7,5 5,3 11,2 8
Klasse 10 13 6,7 5,3 9,5 6,7 7,5 5,3 14 10 10,6 9,5 6,7 14 10
Klasse 12 13 8 6,3 11,2 8 9 6,3 17 11,8 12,5 11,2 8 17 11,8
Klasse 8 16 8 6,3 11,2 8 9 6,3 17 11,8 12,5 11,2 8 17 11,8
Klasse 10 16 10 8 14 10 11,2 8 21,2 15 16 14 10 21,2 15
Klasse 12 16 12,5 10 17,5 12,5 14 10 26,5 19 20 17,5 12,5 11,2 8
Klasse 8 19 11,2 8,95 16 11,2 12,5 8,95 23,6 17 18 16 11,2 23,6 17
Klasse 10 19 14 11,2 20 14 16 11,2 30 21,2 22,4 20 14 30 21,2
Klasse 8 20 12,5 10 17,5 12,5 14 10 26,25 18,75 22,5 17,5 10 26,25 18,75
Klasse 10 20 16 12,8 22,4 16 17,92 12,8 33,6 24 25,6 22,4 16 33,6 24
Klasse 8 22 15 12 21,2 15 17 12 31,5 22,4 23,6 21,2 15 31,5 22,4
Klasse 10 22 19 15 26,5 19 21,2 15 40 28 30 26,5 19 40 28
Klasse 8 26 21,2 16,95 30 21,2 23,7 16,95 45 31,5 33,5 30 21,2 45 31,5
Klasse 10 26 26,5 21,2 37,5 26,5 30 21,2 56 40 42,5 37,5 26,5 56 40
Klasse 8 32 31,5 25,2 45 31,5 35,2 25,2 67 47,5 50 45 31,5 67 47,5
Klasse 10 32 40 31,5 56 40 45 31,5 85 60 63 56 40 85 60