Faldstopglider blocstopTM BS

Til personløft er en beskyttende sekundær sikkerhedsanordning påkrævet.