• Ikke til løft
Galvaniserede p-led fås i en kort og en lang model.
P-ledene må ikke anvendes til løfteopgaver.