Loven siger:
"En medarbejder, som skal arbejde i over 2 meters højde over et lavere niveau, skal beskyttes fra at falde ned ved hjælp af et beskyttelsesstillads, sikkerhedsnet eller et personligt faldbeskyttelsessystem." Når man arbejder i høje højder, skal man overholde direktiv 89/686/EEG, AFS 1996:7/2006:4 og Arbejdsmiljøloven SFS 1977:1160.

Vi har delt grundkomponenterne op i punkt 1, 2, 3 og 4
Punkt 1, 2, 3 og 4 udgør en samlet personlig faldbeskyttelse, og kan, hvis det anvendes rigtigt, nedsætte eller forhindre skader fra et fald. Det gælder om, at alle fire punkter skal opfyldes iht. gældende normer og anvendes samlet - først da er det en komplet personlig faldbeskyttelse.

1. Forankringspunkt
Forankringspunktet reguleres af EN 795, når det handler om personlig faldbeskyttelse og forankring. Et forankringspunkt kan være en bjælke, stillads, svejset konstruktion, midlertidigt vandret tov e.l. Standarden siger, at forankringspunktet skal kunne klare en statisk belastning på min. 12 kN på 3 minutter. Forankringspunktet skal placeres så højt som muligt for at minimere risikoen for fald og så lodret som muligt ift. arbejdsstedet for at undgå sidebevægelse og kontakt med lavere niveauer ved et evt. fald.

2. Koblingsanordning
Koblingsanordningen er det kritiske punkt, der forbinder forankringspunktet med falddæmpningsudstyr og helsele. En koblingsanordning kan være en slynge, stålline eller karabinhage. Den skal opfylde kravene i EN 362 og kan klare en belastning på min. 15 kN på 3 minutter.

3. Falddæmpningsudstyr
En falddæmper kan monteres direkte på forankringslinen eller indbygget i en glidelås eller faldskydeblok; løse falddæmpere findes også. Falddæmperens opgave er at sikre, at kroppen ikke belastes mere end 6 kN. Det kræves, at samtlige indgående komponenter i systemet er udført i overensstemmelse med EN 365. Brug altid godkendt udstyr i kombination med falddæmpere, ellers kan et fald føre til dødelige skader på indre organer. En falddæmper skal overholde EN 355.

4. Helsele
Den del af det personlige beskyttelsesudstyr, som bæres af brugeren. Helselen regnes for fuldt godkendt og fuldgyldig personlig beskyttelse. Den skal opfylde kravene i EN 361. Helselen skal vælges med omhu ud fra anvendelsesområde, miljø og jobtype. Den skal klare en belastning på min. 15 kN i tre minutter.

Opbevaring
Personligt faldbeskyttelsesudstyr skal opbevares tørt og mørkt, så den ikke udsættes for for meget sollys (ultraviolet stråling) eller møl.

Kontakt venligst CERTEX for at få flere oplysninger om faldbeskyttelsesanalyser, besøg eller uddannelse i faldbeskyttelse.

Det er ikke muligt at sende en forespørgsel på dette produkt online. Venligst kontakt os for at høre nærmere.

Download CAD

Beskrivelse

Skab CAD
Download