Kasseret stålwire

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Eftersyn af stålwire


Stålwire bliver slidt under brug og skal efterses regelmæssigt.

Daglig visuelt eftersyn

Før brug skal minimum den længde af wiren som skal bruges den pågældende dag, inspiceres visuelt for generel forringelse og skade. Inspektionen bør omfatte fastgørelse af wiren til kranen, at wiren spoler korrekt på tromlen, og at den løber korrekt over skiverne.

Alle mærkbare ændringer skal rapporteres, og eventuelle skader skal efterses af en kompetent person.

Periodisk inspektion

Stålwire skal have et hovedeftersyn minimum hver 12. måned eller oftere af en kompetent person. Et sådant eftersyn skal dokumenteres.

Stålwire på spil og kraner bør efterses regelmæssigt iht. til ISO 4309.
Stålwire i elevatorer bør efterses regelmæssigt iht. til ISO 4309 og ISO 4344.
Stålwire til tovbaner beregnet til transport af personer bør inspiceres iflg. i henhold til EN 12927.

Inspektion

Ved inspektion af stålwiren skal der lægges særlig vægt på de dele af wiren, der erfaringsmæssigt udsættes for slid og skader.

Slid, trådbrud, deformation og rustangreb er synlige tegn på, at wiren ikke er i den bedste stand.

Slid på stålwire er et normalt fænomen, der kan påvirkes positivt ved at bruge den rigtige wirekonstruktion og udstyr. Korrekt smøring af wiren reducerer både udvendigt og indvendigt slid.

Trådbrud forekommer sædvanligvis i de sidste stadier af wirens levetid og er et resultat af bøjningstræthed og slid. Trådbrud på særlige steder på wiren betyder normalt en mekanisk fejl i udstyret. Korrekt smøring reducerer intern friktion, hvilket reducerer risikoen for udmatning.

Individuelle trådbrud skal afhjælpes ved fjernelse af tråden, se fig.

ADVARSEL! Klip ikke wiretråden, bøj ​​den, så bruddet kommer "langt ind" i foringens konstruktion. Dette reducerer risikoen for at trådender stikker ud.

Formforandring er normalt et resultat af mekanisk skade på wiren. Hvis forandringen er alvorlig, vil wirens styrke forringes.

Rustangreb både eksternt og internt, betyder, at der ikke er foretaget korrekt oliering af stålwiren. Punktangreb på de ydre tråde fører snart til trådbrud. Interne rustangreb forekommer i visse arbejdsmiljøer og er derefter resultatet af, at der er tilsat for lidt eller forkert smøremiddel. En sådan fejl kan opdages ved at wirens  diameter er blevet reduceret, men bestemmes sikrest ved intern inspektion af wiren.

Kassationskriterier for stålwire


Stålwirer skal kasseres iht. gældende normer for udstyret eller producentens anbefalinger.

Kassationsbestemmelse skal udføres af en kompetent person med kendskab til gældende normer og standarder.


ADVARSEL! Utilstrækkelig inspektion/kassation kan føre til alvorlige kvæstelser.

 

Typiske eksempler på skader og slitage på stålwirer

 

1. Mekanisk skade forårsaget af at wiren løber over skarpe kanter under belastning. 2. Lokal slitage forårsaget af kontakt med stålkonstruktioner.
Vibrationer af wiren mellem tromle og wireskive.

3. Et smalt nedslidt område langs wiren, som resulterer i trådbrud forårsaget af at
wireskivens spor er for bred eller at wiren løber henover små stødruller.

4. Trådbrud i form af to parallelle linjer indikerer at wiren
løber i en wireskive med for lille sporbredde.

5. Stor nedslidning sammen med højt sportryk.
Fiberhjertet presses ud.

6. Stor nedslidning på langsslået wire forårsaget af slitage ved
wirens vendepunkter på en tromle med flere lag wire.

7. Stort rustangreb forårsaget af at wiren løber
gennem kemikaliebehandlet vand.

8. Udskudt stålhjerte som skyldes støttebelastning.

9. Typisk trådbrud som følge af bøjeudmatning.

10.Trådbrud ved kontakt mellem kordeler eller mod kerne som
følge af at kernen ikke giver kordelerne tilstrækkelig støtte.
Må ikke forveksles med ydre trådbrud.

11. Brud på stålhjertet forårsaget af høje påvirkninger.
Vær opmærksom på brudanvisningerne i de ydre kordeler.

12. Udbøjning af kordelkernen som følge af vridningspåvirkninger
forårsaget af arbejde i kulde (chokbelastning)..

13. Typisk eksempel på lokal nedslidning og
indtrykning som skyldes kinkning.

14. Rotationsfri stålwire med optvungne kordeler som følge af ujævne vridningspåvirkninger.
Typisk skade som opstår ved endeindfæstning på flerparts kranwire.


 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

Vil du vide mere om stålwire?

Så læs hele brochuren "Stålwire - brug og vedligehold"