Kvalitet - CERTEX Danmark

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

CERTEX Danmark A/S er certificeret i henhold til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø


Vi er certificeret i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Hvad det helt nøjagtigt betyder kan du læse om nedenfor.


Q (Kvalitet)


ISO 9001 er den internationalt anerkendte Quality Management Standard for alle typer organisationer. Det handler om at styre dine processer og løbende forbedre den måde du gør tingene på. Det kræver ikke at du ændrer på dine operationelle procedurer, eller gør noget der ikke er god praksis. Det beder dig ganske enkelt om:                            
“Sig hvad du gør, og gør hvad du siger”.

Se vores ISO 9001 certifikat


E (Miljø)


ISO 14001 er den internationalt anerkendte Environment Management Standard og den er kendt globalt som værende den vigtigste af sin art. Den kontrollerer aktivt den måde virksomheder og organisationer forstår og håndterer deres "fodaftryk" for at beskytte miljøet, forebygge forurening og forbedre miljøindsatsen.
Certificering til ISO 14001 Standard viser dine “Grønne” legitimationsoplysninger til verden som helhed og dine kunder i særdeleshed. Det giver dem tillid at vide, at bag certifikatet er der en organisation der er bevidst om sit miljøansvar, og som gør alt hvad den kan for at minimere eventuelle negative påvirkninger. 

Se vores ISO 14001 certifikat


HS (Arbejdsmiljø)


ISO 45001 stiller kravene til et Arbejdsmiljøledelsessystem der gør det muligt for organisationer at kontrollere fysiske, arbejdsrelaterede risici, beskytte medarbejdernes sundhed og forbedre virksomhedens resultater. Det kræver oprettelse af et relevant ledelsessystem og det er blevet udviklet til at fremme bedste praksis på dette område.

At opnå ISO 45001 viser:

  • At topledelsen udviser lederskab, engagement, ansvar og ansvarlighed
  • At topledelsen udvikler, leder og fremmer en kultur i organisationen, der understøtter de forventede resultater af Arbejdsmiljøledelsessystemet
  • At arbejdstagerne og arbejdsmiljørepræsentanter konsulteres og inddrages
  • Arbejdsmiljøpolitikker, som er i overensstemmelse med organisationens overordnede strategiske mål og retning
  • Effektive processer til at identificere farer, styre arbejdsmiljørisici og udnytte arbejdsmiljømæssige muligheder
  • Løbende præsentationsevaluering og overvågning af arbejdsmiljøledelsessystemet for at forbedre arbejdsmiljøpræstation
  • At arbejdsmiljøledelsessystemet integreres i organisationens forretningsprocesser
  • Arbejdsmiljømål, som er i overensstemmelse med arbejdsmiljøpolitikkerne og tager hensyn til organisationens risici, arbejdsmiljørisici og arbejdsmiljømæssige muligheder
  • Overensstemmelse med lovkrav og andre krav

Se vores ISO 45001 certifikat


Fuld medlem af LEEA


CERTEX Danmark A/S er stolte af, at vi er blevet godkendt som Full Member af LEEA (Lifting Equipment Engineers Association) som de eneste i Danmark indenfor vores branche - løfteudstyr, sikring af last og faldsikring.

Se vores LEEA certifikater og læs mere om vores medlemskab.
 
CSR - Corporate Social Responsibility

Det er vigtigt for CERTEX Danmark A/S at tænke langsigtet og tage ansvar

Om CERTEX Danmark A/S

Vi er din pålidelige partner og leverandør af stålwire, løfteapplikationer og relaterede services.