Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Hvordan vælger jeg den korrekte stålwire?


Vi har samlet 10 spørgsmål i et lille skema, som kan hjælpe dig til at finde frem til hvilken stålwire der er bedst egnet til netop dit behov. En korrekt valgt stålwire betyder så lang levetid som muligt, forudsat at wiren holdes vedlige med eftersyn og korrekt smøring.

Valg af stålwire

Når du bestiller en stålwire, skal du sørge for at vælge den korrekte wiretype, konstruktion, dimension og længde. Følg producentens anbefalinger, og sørg for, at du har den korrekte maskingruppering/klassifikation for udstyret.

   Advarsel! Forkert valg af stålwire kan forkorte wirens levetid, ødelægge kabler og/eller beskadige udstyr.

Følgende spørgsmål kan bruges til hjælp ved valg af wirekonstruktion.
I tilfælde af modstridende svar skal du vælge indstillingen for den hyppigste. En afvejning af de ti svar skal hjælpe med at vælge den mest optimale wirekonstruktion, men andre spørgsmål og/eller overvejelser kan i nogle tilfælde føre til en anden wirekonstruktion.

Kontakt CERTEX Danmark for yderligere rådgivning.

  Spørgsmål Ja Ja og nej Nej
1  Kræves der "rotationsfri"?  "Rotationsfri" wire  "Rotationsfri" wire  6/8/9/10-kordels wire 
2  Kræves der høj brudstyrke?  Specialwire, kompakteret  Wire med stålhjerte  -
3  Mange bøjninger?  Mangetrådet wire med små ydertråde  Mangetrådet wire med små ydertråde  -
4  Stort ydre slitage?  Wire med grove ydertråde  Wire med grove ydertråde  -
5  Wirespoling i flere lag?  Langsslået wire, kompakteret  -  Krydsslået wire
6  Risiko for deformationsskader?  Wire med plastlag omkring stålhjerte  Wire med plastlag omkring stålhjerte  -
7  Stor wireføringsvinkel?  Wire med plastlag omkring stålhjerte  Wire med plastlag omkring stålhjerte  -
8  Venstresporet tromle?  Højreslået wire  -  Venstreslået wire
9  Venstredrejet wireføring?  Højreslået wire  -  Venstreslået wire
10  Korrosivt miljø?  Galvaniseret/rustfri wire  Galvaniseret/rustfri wire  Blank/galvaniseret wire 

Rotationsfri wire

For at opnå så lille en rotationstendens som muligt ved store løftehøjder bør „rotationsfri” wire benyttes.

Disse wirer bygges op af flere lag kordeler. Hvert lag er slået i modsat retning i forhold til det nærmest liggende lag, således at vridningsmomentet i de ulige lag modarbejder hinanden.

Definition af brudlast

Minimum brudlast
Minimum brudlast, udtrykt i kilonewton/kilopond er den kraft som skal til i prøvetrækning til brud.

Beregnet brudlast
En kalkuleret værdi som beregnes gennem summen af det totale stålareal ganget med trådens holdefasthed. Der tages ikke hensyn til den slåningsforskydning som opstår ved opslåning af kordeler og liner.

Wirespoling - flerlags

Flere lag stålwire på wiretromlen kan forårsage deformation (udfladning, knusning osv.) i de underliggende lag, hvis der ikke anvendes korrekt wirekonstruktion og/eller ved forkert opspoling.

Wireføringsvinkel

For stor wireføringsvinkel kan føre til kraftig slitage af wiren mod de nærliggende wirelag på tromlen. Dette kan også medføre vridningsproblemer.

Wiretromle - den rigtige spolingsretning

Rotationsretning og wirens påfæstningspunkt er afgørende for hvordan højre- eller venstreslået wire skal opspoles.
En enkel regel er følgende:

Højredrejet wirespor på tromlen - venstreslået wire
Venstredrejet wirespor på tromlen - højreslået wire.

  Advarsel! Forkert valg af wireslåning kan føre til væsentlig forkortelse af wirens levetid.

Spolingsretningen i figurerne gælder for både glatte tromler og tromler med wirespor.

Korrosion

Korrosion af wire kan modvirkes ved galvanisering, smøring eller ved at vælge en wirekonstruktion med store tråddiametre.

Wirespor

Wirespor skal understøtte wiren langs ca. 1/3 af omkredsen. CERTEX Danmark anbefaler en rillediameter på 1,08 x d, hvor d = nominel wirediameter

Inspektion

Ved inspektion af stålwiren skal der lægges særlig vægt på de dele af wiren, der erfaringsmæssigt udsættes for slid og skader.

Slid, trådbrud, deformation og rustangreb er synlige tegn på, at wiren ikke er i den bedste stand.

Slid på stålwire er et normalt fænomen, der kan påvirkes positivt ved at bruge den rigtige wirekonstruktion og udstyr. Korrekt smøring af wiren reducerer både udvendigt og indvendigt slid.

Trådbrud forekommer sædvanligvis i de sidste stadier af wirens levetid og er et resultat af bøjningstræthed og slid. Trådbrud på særlige steder på wiren betyder normalt en mekanisk fejl i udstyret. Korrekt smøring reducerer intern friktion, hvilket reducerer risikoen for udmatning.

Individuelle trådbrud skal afhjælpes ved at fjernelse af tråden, se fig.

Formændringer er normalt et resultat af mekanisk skade på wiren. Hvis deformationen er alvorlig, vil wirens styrke forringes.

Rustangreb, både eksternt og internt, betyder, at der ikke er foretaget korrekt oliering af stålwiren. Punktangreb på de ydre tråde fører snart til trådbrud. Interne rustangreb forekommer i visse arbejdsmiljøer og er derefter resultatet af, at der er tilsat for lidt eller forkert smøremiddel. En sådan fejl kan opdages ved at wirens  diameter er blevet reduceret, men bestemmes sikrest ved intern inspektion af wiren.

ADVARSEL! Klip ikke wiretråden, bøj ​​den, så bruddet kommer "langt ind" i foringens konstruktion. Dette reducerer risikoen for at trådender stikker ud.

Kassationskriterier stålwire

Stålwirer skas kasseres iht. gældende normer for udstyret eller producentens anbefalinger.

Kassationsbestemmelse skal udføres af en kompetent person med kendskab til gældende normer og standarder.

   ADVARSEL! Utilstrækkelig inspektion/kassation kan føre til alvorlige kvæstelser.

 

Typiske eksempler på skader og slitage på stålwirer

 

1. Mekanisk skade forårsaget af at wiren løber over skarpe kanter under belastning.

2. Lokal slitage forårsaget af kontakt med stålkonstruktioner.
Vibrationer af wiren mellem tromle og wireskive.

3. Et smalt nedslidt område langs wiren, som resulterer i trådbrud forårsaget af at
wireskivens spor er for bred eller at wiren løber henover små stødruller.

4. Trådbrud i form af to parallelle linjer indikerer at wiren
løber i en wireskive med for lille sporbredde..

5. Stor nedslidning sammen med højt sportryk.
Fiberhjertet presses ud.

6. Stor nedslidning på langsslået wire forårsaget af slitage ved
wirens vendepunkter på en tromle med flere lag wire.

7. Stort rustangreb forårsaget af at wiren løber
gennem kemikaliebehandlet vand.


8. Udskudt stålhjerte som skyldes støttebelastning.

9. Typisk trådbrud som følge af bøjeudmatning.

10.Trådbrud ved kontakt mellem kordeler eller mod kerne som
følge af at kernen ikke giver kordelerne tilstrækkelig støtte.
Må ikke forveksles med ydre trådbrud.

11. Brud på stålhjertet forårsaget af høje påvirkninger.
Vær opmærksom på brudanvisningerne i de ydre kordeler.

12. Udbøjning af kordelkernen som følge af vridningspåvirkninger
forårsaget af arbejde i kulde (chokbelastning)..

13. Typisk eksempel på lokal nedslidning og
indtrykning som skyldes kinkning.

14. Rotationsfri stålwire med optvungne kordeler som følge af ujævne vridningspåvirkninger.
Typisk skade som opstår ved endeindfæstning på flerparts kranwire.

Vedligeholdelse - smøring

Når en stålwire er i brug, slider de enkelte ståltråde mod hinanden. For at reducere friktionen smøres kordelerne og kernen under fremstilling (se Webinar lær det grundlæggende om stålwire 25:10). Smørelsen forbedrer stålwirens funktion og øger dens levetid.

Undersøg wirens smøring umiddelbart efter installationen, og rengør stålwiren for fremmedlegemer, såsom sand eller snavs. Wiren kan også blive suppleret med smøremiddel, før det tages i brug.

Det er også vigtigt, at eftersmøring finder sted med jævne mellemrum afhængigt af de gældende driftsbetingelser.

ADVARSEL! En stålwire uden smøring eller forkert smurt wire har en væsentligt forkortet levetid.

For spørgsmål om wiresmøring, kontakt CERTEX Danmark for yderligere råd og hjælp.

 


 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende os en besked, så hjælper og rådgiver vi gerne.

Vil du vide mere om stålwire?

Så læs hele brochuren "Stålwire - brug og vedligehold"