CERTEX Danmark A/S er certificeret i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 (OHSAS 18001:2008)
Hvad det helt nøjagtigt betyder kan du se her:

Q (Kvalitet)

ISO 9001 er den internationalt anerkendte Quality Management Standard for alle typer organisationer. Det handler om at styre dine processer og løbende forbedre den måde du gør tingene på. Det kræver ikke at du ændrer på dine operationelle procedurer, eller gør noget der ikke er god praksis. Det beder dig ganske enkelt om:                            
“Sig hvad du gør, og gør hvad du siger”.

E (Omgivelser)

ISO 14001 er den internationalt anerkendte Environment Management Standard og den er kendt globalt som værende den vigtigste af sin art. Den kontrollerer aktivt den måde virksomheder og organisationer forstår og håndterer deres "fodaftryk" for at beskytte miljøet, forebygge forurening og forbedre miljøindsatsen.
Certificering til ISO 14001 Standard viser dine “Grønne” legitimationsoplysninger til verden som helhed og dine kunder i særdeleshed. Det giver dem tillid at vide, at bag certifikatet er der en organisation der er bevidst om sit miljøansvar, og som gør alt hvad den kan for at minimere eventuelle negative påvirkninger. 

HS (Sundhed og sikkerhed)

OHSAS 18001 stiller kravene til en Occupational Health and Safety Management system der gør det muligt for organisationer at kontrollere fysiske, arbejdsrelaterede risici, beskytte medarbejdernes sundhed og forbedre virksomhedens resultater. Det kræver oprettelse af et relevant Management System og det er blevet udviklet til at fremme bedste praksis på dette område.

At opnå OHSAS 18001 viser at du har:
• Procedurer for risikovurdering, risikostyring og fareidentifikation
• Struktureret sundhed og sikkerhedsuddannelse og nødvendige kompetencer
• Nødprocedurer og reaktionsmekanismer
• Formelle kommunikationskanaler til udbredelse af sundhed og sikkerhed
• Resultatmål og forbedringsplaner

Se vores DNV certifikat

CERTEX Danmark A/S er Full Member of LEEA:
Se vores LEEA certifikat