Virksomhedernes ansvar er en selvfølge for moderne virksomheder og en grundsøjle i CERTEX Danmark

Vi arbejder med forretningsetik og bæredygtighed fra fire perspektiver: socialt, miljømæssigt, økonomisk og lokalt.

En attraktiv arbejdsgiver

En bæredygtig virksomhed som CERTEX Danmark udvikles bedst med hjælp fra tilfredse og effektive medarbejdere. Vi har derfor lagt en stor indsats i at lytte til vores medarbejdere som for eksempel gennem en omfattende årlig medarbejderundersøgelse. Deres observationer og tanker skaber fundamentet for vores engagement og vi bestræber os på at være en attraktiv arbejdsgiver.
CERTEX Danmark er Arbejdsmiljøcertificeret iht. ISO 45001.

Bæredygtighed

CERTEX Danmark A/S arbejder med bæredygtighed som en integreret del af Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø.

Virksomheden forpligter sig til at søge løbende forbedringer indenfor bæredygtighed og som minimum overholde koncernmål og egne mål på området.

Bæredygtighed fokus områder:
•Sikker, sund og attraktiv arbejdsforhold
•Transport
•Gode arbejdsforhold i forsyningskæden
•Materialer
•Energi
•Brug af interne ressourcer og forretningsrejser

Lighed

Vores opfattelse er, at alle medarbejdere i CERTEX Danmark er vigtige og meningsfulde for virksomheden, uanset køn, alder, erfaring, uddannelsesniveau eller etnisk baggrund. Vi synes, det er vigtigt at se fordelene ved blandede grupper og aktivt at forebygge og bekæmpe alle former for forskelsbehandling, chikane og anden krænkende behandling på arbejdspladsen.

Miljø

Vores bestræbelser på at reducere vores miljøpåvirkning har fokus på fire områder: Transport (mennesker og varer), energiforbrug, miljøvenlige produkter og genbrug. For at reducere miljøpåvirkningen gennemfører vi projekter på de fire områder. Blandt andet har vi lanceret vores første stålwire med bionedbrydelige smøremidler og vi bestræber os på at udvide vores miljøvenlige sortiment.
CERTEX Danmark er miljøcertificeret iht. ISO 14001.

Supplier Code of Conduct

For klart at forklare vores opfattelse og de praktiske konsekvenser af vores CERTEX værdier, har vi en adfærdskodeks for vores leverandører. Vores mål er i tæt samarbejde med vores leverandører, at arbejde langsigtet for at sikre, at deres medarbejdere bliver behandlet med respekt og værdighed, har sikre arbejdsforhold samt leverandørernes fremstillingsprocesser opfylder kravene til den høje miljøstandard. Vi forventer, at CERTEX's leverandører følger vores Code of Conduct

Lokalt engagement

Vi mener, at det er vigtigt at blive involveret i det lokale samfund, hvor vi som virksomhed opererer og har indflydelse.