Rundsling og løftestropper

Anvendelse af tekstile rundsling

Ugunstige omgivelser eller farlige applikationer
Syre/basiske forhold og kemisk påvirkning
De materialer, der bruges til rundsling og båndstropper, har forskellig modstand mod kemikalier. Modstandskraften over for syntetiske fibre over for kemikalier:
Polyester (PES) påvirkes ikke af mineralsk syre, men skades af baser;

Uskadelige syreløsninger eller baser kan gennem afdunstning blive så koncentrerede, at de kan volde skade. Forurenede stropper/sling bør tages ud af drift omgående, spules med koldt vand, lufttørres og overlades til en sagkyndig person til kontrol. I tvivlstilfælde skal du altid kontakte din leverandør for at få yderligere oplysninger.

Stropper/sling i klasse 8/10 samt stropper/sling i flere dele med koblingskæde i klasse 8/10 skal ikke anvendes i sure forhold. Kontakt med syrer eller baser giver brintsprødhed i materialer af klasse 8/10/12. Ved eksponering over for kemikalier, bør man spørge CERTEX til råds. I tilfælde af tvivl skal du altid kontakte din leverandør for at få yderligere oplysninger.

Temperaturpåvirkning
Rundsling og båndstropper er egnede til anvendelse og lager i følgende temperaturområder:
a) Polyester og polyamid -40oC til +100oC.
b) Polypropylen -40oC til +80oC.
c) Dyneema® -50°C til +70°C.

Ved lav temperatur og fugtighed dannes der is. Derved kan der opstå brud og afskrabninger, som fører til indre skader i slinget/båndet. Desuden mindsker isen slingets bøjelighed og gør det i ekstreme tilfælde uanvendeligt.
De angivne temperaturforskelle ændres i kemiske omgivelser, i så fald spørges CERTEX til råds.
Begrænset opvarmning af omgivelserne inden for disse grænser er acceptabelt ved tørring.

Påvirkning af ultraviolet stråling
De syntetiske fibre, som rundslinget er lavet af, er følsomme over for ultraviolet stråling og kan nedbrydes af disse. Rundslinget bør ikke opbevares i direkte sollys eller kilder til ultraviolet stråling.