Stejle tage (8) Begrænset plads - hejsespil - nedstigning vha. spil (1a) Begrænset plads - hejsespil - nedstigning via trapper/reb/rebstige/osv. (1b) Flade tage (20) Redning efter fald fra højder (17) Redning efter fald fra højder (17) Midlertidig vandret livline (2) Redning med båre (9) Kanter på platforme (14) Klatring med dobbelt sikkerhedsline/selvoprullende livline  (18) Lodrette stålkonstruktioner/midlertidige systemer (19) Rammer/vandrette stålkonstruktioner (21) Stilladser (22) Advarsel! For lang sikkerhedsline (23) Nedhængende stiger/hængestiger (26) Vinduer (27) Klatring i stigebur (28) Evakuering fra lager (3) Klatring, lager (4) Adgang via rebline (6) Redning/nedsænkning af nødstedte (7) Klatring på stiger/midlertidige opstillinger (11) Klatring/arbejde i master og stolper (10) Klatring/selvoprullende livline som PV (12) Ophængte adgangsplatforme (15) Højdeplatforme (13) Begrænset plads - nedstigning vha. spil  (16A) Begrænset plads - nedstigning via trappe/stige/rebstige/osv. (16b) Redning/selv-evakuering (5) Nedstigning med nødstedte ved redning (24) Permanent vandret livlinesystem (29) Permanente lodrette systemer (30) Permanente lodrette systemer (30) PERMANENT INSTALLERET VANDRET LIVLINE, OVERHÆNGENDE SYSTEM  (25)