Kito

Kito elektriske kædetaljer, skraldetaljer samt håndkædetaljer der anvendes rundt om i verden er højt værdsatte, opfylder konsekvent kundernes krav om forbedring af sikkerheden og produktiviteten.
KITO er vokset fra en lille lokal virksomhed til en global virksomhed med et netværk, der omfatter 19 udenlandske datterselskaber.

Kito